Startside


Velkommen til Nybøl Nor Søsportsklub.


Klubben blev stiftet på Egernsund Færgegård d. 3.9.1980,

på initiativ af nogle ivrige sejlere fra "Æ Rørbej"


Formål og hjemsted: Klubbens navn er Nybøl Nor Søsportsklub, forkortet NNS, dens hjemsted er Gråsten. Klubbens formål er at samle alle, der interesserer sig for søsport og aktiviteter forbundet hermed. Dette formål søges opnået ved afholdelse af fællesture og lignende arrangementer, samt i øvrigt varetage opgaver af fælles interesse for medlemmerne.
Bestyrelsen:

 

 

Formand: Monika Boulund Petersen, Padborg tlf.21 17 95 64

Kasserer: Stella Kristensen, Rinkenæs tlf. 20 28 47 19

Sekretær: Vera Tychsen, Nybøl tlf. 30 24 78 74

Christian Tychsen; Nybøl tlf.42 43 82 20

Børge Sørensen, Adsbøl tlf. 74 65 04 48


E-mail: nns@nyboelnor.dkNyt fra NNS.


Pinseturen til Dyvig d.4.-5.juni 2022

 

Aldrig har vi været så få medlemmer til en pinsetur, men os der var med havde det rigtig hyggeligt og vejret var helt perfekt, stille vejr og solskin. Vi var kun 2 sejlende par, men heldigvis kom 3 par kørende. Kl. 14 bød Børge velkommen, vi gik den obligatoriske tur, dvs., det var kun halvdelen, resten holdt ”brovagt”. Vi fandt desværre kun 1 geocash, det var Pia, som fandt den, hun skrev et lille notat på sedlen, som lå inde i æsken, sammen med et par andre små ting. Jenny fandt en anden lille sjov ting, det viste sig, at nogen havde sat nisser og andre juleting godt gemt langs med hegnet. Turen gik langs Oldenor, til Mjelsvig, hvor vi holdt et lille hvil, inden vi fortsatte over ”Æ Gaul” tilbage til Dyvig, hvor vi alle fik en øl/sodavand. På strækningen ”Æ Gaul” fandt Erling en sjov ting, der hvor geocashen burde være, men det var kun en rund metalplade i en strips. Havnemesteren tændte op i grillen, så den var klar ved 18 tiden, vi kunne bare lægge vores kød på, fin service. Vi sad inde i teltet og spiste, snakken gik lystigt og senere blev der afholdt en lille quiz, og vinderholdet fik æren i præmie. Ud på aftenen kørte de 3 par hjem, næste morgen, igen i dejligt vejr,  fik vi morgenkaffe - og rundstykker, som klubben gav. Hen imod middag sejlede Pia og Erling på sommerferie togt og vi sejlede hjemad. Tak for en dejlig og hyggelig pinsetur til alle, både de sejlende og de kørende. 2. pinsedag var det gode vejr desværre slut, men heldigvis var det godt, da vi havde mest brug for det!
Referat fra generalforsamlingen 2022


Generalforsamling lørdag d.12.marts 2022 kl. 15 i Adsbøl klubhus.

 

 Monika bød velkommen og vi holdt 1 minuts stilhed for Kjestine Eckert som døde d.3.marts, hun var i mange år en god og trofast kasserer.

Generalforsamlingen begyndte og vi fik kaffe og kringle imens.

 

Punkt 1: Valg af dirigent.

Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget.

 

Punkt 2: Formandens beretning.

Monika havde ikke så meget at berette om, af gode grunde, da vi kun har haft en fælles tur sidste år, pga. Corona situationen. Efterårs turen gik til Marina minde, hvor vi havde en hyggelig weekend, hvor flere par kom kørende. Beretningen blev godkendt.

 

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

Regnskabet blev delt ud, Arne gennemgik det, vi er 16 betalende medlemmer -  regnskabet blev godkendt.

 

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog kontingent forhøjelse fra 120kr. til 150kr. Forslaget blev godkendt.

 

Punkt 5: Valg af bestyrelsen.

På valg var Arne Nielsen, som ikke modtog genvalg. Men han havde forinden fået accept fra Stella Kristensen, som gerne ville modtage valg, hun blev godkendt.

Børge Sørensen blev genvalgt.

 

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant.

Willy Lund var på valg – han blev genvalgt.

 

Punkt 7: Valg af revisor.

Erling Bojsen var på valg – han blev genvalgt.

 

Punkt 8. Indkomne forslag.

Ingen.

 

Punkt 9: Eventuelt

Sidste år til generalforsamling i juni, ringede Lars Kristensen til Martin Iversen, Enjoy Resort, fik lovning på, at vi måtte opsætte en flagstang i Fiskenæs havn. Vera har forgæves forsøgt på at få det svar bekræftet på mail, men ikke fået det. Men vi tror på at et ord er et ord, har derfor bestilt en flagstang , som skulle have været leveret i fredags, hvilket ikke skete. Arne tager kontakt til dem på mandag. Vores plan om standerhejsning d.3.april, har vi foreløbig udsat til d.24.april. I får endelig besked senere.

Bestyrelsen bad om forslag til ture i 2022.

Pinsetur: Høruphav, Augustenborg, Dyvig.

Forslag til sommertur: Vi blev enige om at aflyse sommerturen, da mange sidst i juni allerede er sejlet afsted på sommerferie og det ikke er muligt at finde en anden weekend uden at det ”ramler sammen” med andre ting.

Efterårs turen: Marina Minde, Fahrensorth, Wassersleben.

Dermed var generalforsamlingen 2022 slut for alle 15 fremmødte medlemmer, Erling takkede for god ro og orden.

 

Vinterfesten.

Til vinterfesten var vi 15 personer.

Vi fik maden fra Per Hvadgård Nielsen.  Der var 2 slags kød, god sovs, 2 slags kartofler, 2 slags salater og citron fromage med kirsebærsovs til dessert, det smagte rigtig godt. Folk hyggede sig og snakken gik. Monika gav Arne en stor tak for hans tid i bestyrelsen, som en dygtig og trofast kasserer – og han fik en stor klapsalve.

I Adsbøl klubhus er reglen, at vi skal være ude kl.20, derfor havde vi bestilt maden tidligt, så vi havde god tid til at nyde den og alligevel være færdig til kl.20.

En stor tak til alle der hjalp med at rydde af bordene, vaske op og rydde op.

 

 Vinterfesten lørdag d.12.marts 2022 kl.17.30 i Adsbøl klubhus

 

Vi får maden leveret fra Per Hvadgård Nielsen. Menuen består af 2 slags kød, kylling og svinekød, oliestegte kartofler og flødekartofler, 2 slags salat med dressing og citron fromage til dessert. Prisen for maden bliver ca.150kr. pr. person, men I skal selv medbringe drikkevarer og jeres gode humør.

Vi håber rigtig mange har lyst til en hyggelig dag/aften sammen med sejlervennerne.

Bindende tilmelding til Monika senest søndag d.6.marts tlf. 21 17 95 64.