Afholdte arrangementer:

 

”DIN-TUR”/sangaften Hans Jørgen Lausten i Gråsten Sejlklub d.23.januar 2019

Han berettede om overgangen fra sejlbåd til motorbåd. Han fortalte meget humoristisk om, hvilke ”oplevelser” han og konen havde haft i forbindelse med køb og salg af flere både, man skal ikke regne med, at man kan stole på en mundtlig aftale, den erfaring har de desværre haft. Men de kommer oftere ud at sejle nu med motorbåden, til gengæld bliver det lidt kortere ture.

Efter kaffepausen sang vi flere sange fra et sanghæfte og fra Gråsten Sejlklubs sangbog. Den afdeling stod Erik Petersen for – det var også ret muntert.

Denne aften kom der 22 personer.

 

 

”DIN-TUR” Gdansk tur-retur ved Gitte og Bo i Gråsten Sejlklub d. 21. november 2018

At sejle til Polen er en spændende og billig oplevelse, Gitte og Bo tog turen i et hug. Bo fortalte, at de havde lagt en ”vagtplan”, Bo havde vagten først, bagefter skulle Gitte. Hun blev desværre søsyg, men besluttede hurtigt, at hun ville gennemføre hendes vagt, uanset søsygen.  De viste også flotte billeder fra turen og det havde været en rigtig spændende tur.

Denne aften kom der desværre kun 18 personer.

 

Pilketur/standerstrygning d.6,oktober

Der var meget tåget om morgenen, da de 2 pilkende både sejlede afsted, men vejret blev rigtig fint og et par fisk blev der da også fanget. Gitte bød velkommen, vi sang mens Willy halede standeren ned og klubben fik et trefoldigt hurra og ”suset fra æ Sundgaf”. Omme på Gråsten skolehjalp vi hinanden med at sætte borde og stole op, kort tid efter kom maden. Men først holdt vi et minuts stilhed for Svend Åge Reimer, som døde d.21.9. Senere fortalte Gitte om sommerens ture, vinter arrangementerne og resultatet af fiske konkurrencen: Verner fik både 1.og 2.præmien for 2 sild på 21cm. og 20cm., hvilket han fik 5 flasker rødvin for – og et ”klap”. 3.præmien fik Martin, som fangede en sild på 19cm. Kurt modtog hans præmie, 1flaske rødvin, som han vil overrække til hans svigersøn, Martin. Sanghæfterne blev uddelt og vi sang dem alle! Bestyrelsen siger mange tak til alle, der hjalp til med bord/stole/opsætning – opvask og oprydning! Ca.kl.21.30 var alle kørt hjem.

 

 

Efterårsturen til Langballigau 15.-16.september 2018

De fleste kom i løbet af fredagen, de 2 sidste kom lørdag, vi var i alt 9 både, 18 personer. Vi sad i klubhuset både fredag og lørdag aften, nogle grillede, andre købte maden. Desværre kunne Gitte og Tommy ikke komme, men Arne bød velkommen, takkede for den gode tilslutning og vores nye medlemmer Monika og Ole Ejmar fik ”en hånd”. Gåturen gik gennem skoven og ådalen, undervejs kom Christian i tanke om, der var nogle geocacher i området – og Jenny var ret hurtig til at finde ”skatten”. Da vi kom tilbage til klubhuset fik vi alle en øl eller sodavand. Lørdag aften sang vi alle sangene fra vores lille hæfte, senere var der flere, der fortalte sjove historier om vores børnebørn og andre gode og sjove oplevelser, det var rigtig hyggeligt. Vejret var fint, men køligt, det regnede kun om natten. I løbet af søndagen sejlede alle hjem igen.

 

 

Pinseturen 19.-20.maj 2018

Turen gik til Dyvig, der havde været fint vejr i hele maj måned og det var det heldigvis også i pinsen. Alle kom i løbet af fredagen, nogle endda før, hvis man var så heldig, at have fri.

Om formiddagen gik 6 af os til Holm, for at se Jollmands gård, hvor vi fik en fin rundvisning. Kl.14 nød Gitte velkommen til pinseturen, som denne gang ikke var den traditionelle gåtur. Vi gik til Holm for at se Hjortspringbåden, her fik vi først et  godt, detaljeret foredrag med billeder, senere så vi båden, imponerende arbejde. 12 personer deltog, turen tilbage gik ned gennem en vinmark. Tilbage i Dyvig fik vi alle en øl/sodavand sammen med alle “brovagtens”, de havde reserveret bord til os alle inde i teltet, 19 i alt.

Havnemesteren tændte op i grillen, så vi kunne grille vores medbragte mad og hygge og snakke. Ved et andet bord sad andre sejlere fra Fiskenæs Bådelaug, da vi senere på aftenen havde sjove lege og quizzer deltog de også, det var ret så sjovt. Især flødebollespisning med kniv og gaffel og handsker på - og flytte små plastik snapse glas ved hjælp af sugerør. Alle fik en chokolade præmie for deres indsats. Ved 23 tiden var festen slut og alle trygt ombord.

Søndag kl.9 samledes vi igen i teltet til kaffe og rundstykker. Bagefter hjalp alle med at få borde og stole sat på rette plads igen.

Så var den “officielle” del af pinseturen slut, i løbet af dagen sejlede de fleste enten hjem eller til en anden havn.

Tak til alle der kom med på pinseturen

 

Generalforsamling lørdag d.24.marts 2018 kl. 17 på Gråsten skole.

Gitte bød velkommen og vi fik kaffe og kringle samtidig med generalforsamlingen.

Punkt 1: Valg af dirigent.

Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget.

Punkt 2: Formandens beretning.

Gitte fortalte om, hvilke ture og arrangementer, der har været i det forløbne år, takkede for det fine

fremmøde -beretningen blev godkendt.

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

Arne fortalte at klubben pt har 30 betalende medlemmer/par, gennemgik regnskabet –

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent.

Fortsætter uændret, 120kr.

Punkt 5: Valg af bestyrelsen.

På valg var Børge Sørensen og Arne Nielsen - begge modtog genvalg.

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant.

Willy Lund var på valg – han blev genvalgt.

Punkt 7: Valg af revisor.

Erling Bojsen var på valg – han blev genvalgt.

Punkt 8. Indkomne forslag.

Ingen.

Punkt 9: Eventuelt

Vera spurgte, om nogen, såfremt de har mailadresse, havde noget imod at de fremover får Varpepælen kun

på mail? Der var ingen indvendinger. Så det bliver sådan fremover.

Bestyrelsen bad om forslag til årets ture:

Pinsetur: Gelting, Mjelsvig, Høruphav, Dyvig.

Sommertur: Augustenborg, Dyvig, Høruphav, Fahrensorth.

Efterårstur: Langballig, Bockholmwik, Galwik.

Erling takkede for god ro og orden.

Dermed var generalforsamlingen 2018 slut for alle 19 fremmødte medlemmer.

 

Vinterfesten

Der kom 2 par mere, så vi var 23 personer til spisning.

Vi fik igen noget meget lækker mad fra Per Hvadgård Nielsen, det smagte godt alt sammen.

Snakken gik lystigt – og folk hyggede sig.

Der var et andet arrangement på Gråsten skole, der sad forældre og børn ude på gangen, men ingen problemer i det! Vi begyndte i god tid at rydde af bordene, vaske op og rydde op. Bestyrelsen siger tak til alle, der hjalp til.

 

 

 

 

VETUS BÅDUDSTYR d.8.marts 2018 i Gråsten Sejlklub

Christian Glass fortalte først om firmaets oprindelse, det havde 50 års jubilæum for 4 år siden, startede i Rotterdam, leverede busvinduer til både. Vetus betyder ”Den gamle”. Firmaet udvidede flere gange, i 2012 køber Yanmar Vetus, af deres online ordrer går 9 ud af 10 til udlandet. De udvikler hele tiden nye produkter, bovpropeller med variabel hastighed, udstødningstemperatur alarm, seneste nye er sejl, som bliver produceret i Kina. Han havde mange af deres produkter med og fortalte detaljeret om hver enkelt, bl.a. toiletter, propeller, tanke både til vand og diesel, ankerspil, vandlåse, udstødnings systemer, hele deres sortiment kan ses og købes på www.vetusonline.com

Firmaet gav kaffe og en meget fin og stor lagkage, desværre var der kun 17 deltagere, men en meget god og udbytterig aften.

 

 

Kurs mod Kroatiens kyster d.29.11.2017

Bent Rasmussen, Dorthe Meldgård Petersen og Morten Gellert Sørensen har sammen med deres familier, 9 personer i alt, været på charterferie i Kroatien, hvor de lejede en båd, Dufour 460 Grand Large. De fløj fra Hamborg og sejlturen udgik fra Split. De sejlede langs kysten mod nord, vejret var fantastisk godt, så der blev badet rigtig meget. Turen varede 14 dage, de sejlede 188 sømil, noget af ruten var inde i en Nationalpark, som var dyrere at sejle i, hvis man ikke havde forudbestilt. Efter kaffepausen var der mange relevante spørgsmål, da det er en tur mange af os kan gøre. Det kostede 48000kr. at leje båden, men de betalte 5000kr. oveni for ekstra udstyr, bl.a. en genakker, havnepenge 4000kr., flere nætter lå de for anker, da vejret var så skønt. Et meget godt foredrag og flotte fotos som 38 sejlere havde fornøjelsen af at høre.

 

 

 

Pilketur/standerstrygning lørdag d.7.oktober 2017

Det var højst sandsynligt vejrets skyld, at kun en enkelt båd sejlede ud på pilketur. Desværre uden noget resultat, i hvert fald ingen fangst til opmåling. Kl.16.20 bød Gitte velkommen til de 18, der trodsede vejret og var med til at ”synge standeren ned” for i år. Gitte gjorde talen kort, NNS fik et leve og højt hurra, så vi hurtigt kunne køre om på skolen og få varmen. Det fik vi så sandelig også, Gitte og Tommy gav en romgrogg og en lille en til halsen, mange tak for det! Vi hjalp hinanden med at sætte borde og stole op, alle havde jo deres eget service med. Kort tid efter kom maden, wienerschnitzel med brasede kartofler og ærter. Da vi var færdige med at spise, fortsatte Gitte med at fortælle om nogle af de aktiviteter, der skal ske i løbet af vinteren.  Efter et par hyggelige timer, begyndte vi på oprydningen – tak for hjælpen til alle.

Da der ingen fisk blev fanget, var der ingen uddeling af præmier, håber på bedre vejr/held næste år.

Denne aften holdt vi et minuts stilhed for både Henrik Knudsen og Helge Sørensen. Helge var i 1980 med til at stifte Nybøl Nor Søsportsklub, klubben har givet en bårebuket.

Æret være deres minde.

 

Efterårsturen d.2.-3.september 2017

Desværre gik vores tur til Wassersleben ikke som planlagt, men alligevel blev det alletiders weekend. Pga. stort sejlerstævne i Wassersleben, og flere andre tyske havne, kunne de ikke ”huse” os. Et par alternativer var oppe at vende, men enden på det hele blev (fremfor at aflyse helt) at afholde det i Fiskenæs, hvilket også var et forslag fra flere medlemmer.

Da Gitte var på arbejde, men kom senere) bød Arne velkommen til alle de fremmødte, lørdag kl.14. Nogle holdt ”brovagt”, men 11 personer deltog på gåturen, som gik gennem skoven, ud til- og ind i Slotshaven, rundt om Slottet, fik endda et glimt af et brudepar, som netop kom ud fra Slotskirken, gennem byen, langs havnen og tilbage til Fiskenæs. Der fik vi alle 23 en øl/sodavand.

Gitte kom med den gode ide at lave mad, så bestyrelsen købte madvarerne, tilberedte den, med god hjælp fra flere medlemmer – det siger bestyrelsen mange tak for. Maden bestod af helsteg svinekam, grillpølser, kartoffelsalat, pastasalat, blandet salat og flutes. Men allerførst fik vi en lille appetitvækker, bestående af lækre chips/kiks med flere slags dip/pesto. Alt dette til en meget rimelig pris, betalt af deltagerne selv. Gitte præsenterede og bød de nye medlemmer, Lone og Svend Eskildsen, velkommen, de var med for første gang, men har været medlemmer siden sidste år. Vi sang alle sangene fra sanghæftet og en enkelt ”plade” og ellers gik snakken lystigt.

Søndag kl.12 kunne alle der havde lyst, spise rester, hvilket 12 benyttede sig af. En stor tak til alle der hjalp til med at tilberede salaterne og oprydning dagen efter. Det er første gang vi har prøvet dette – heldigvis blev det en meget vellykket weekend i et meget skønt vejr, vindstille og dejligt solskinsvejr.

 

Pinseturen 3.-4.juni 2017

Vi havde rimeligt godt vejr, både lidt blæsevejr, sol og en smule regn. Vi var 9 både, hvoraf et par var gæstesejlere, 19 personer i alt. Desværre var der sket lidt ”misforståelser” i forbindelse med leje af klubhuset, heldigvis kunne vi sidde indenfor i deres bådehal. Lørdag kl.14 bød Gitte velkommen, alle der kunne, gik med til Gelting, hvor vi holdt en lille pause i parken, nogle fik våde fødder, andre kun hænderne, i noget meget koldt kildevand. Tilbage ved klubhuset fik vi alle en øl/sodavand – selvfølgelig sammen med ”brovagterne”. Grillede kl.18, senere lidt sjov, især agurkestafet var vældig underholdende, både for dem der deltog – og tilskuerne. Alle fik en chokolade præmie.

Søndag morgen fælles morgenkaffe og rundstykker i bådehallen, kort tid efter sejlede flere hjem, andre sejlede til en anden havn.

Tak for en hyggelig pinsetur.

 

 

Standerhejsning d.2.april 2017

Søndag d.2.april kl.9 havde vi standerhejsning i fint forårsvejr. Gitte bød velkommen, fortalte at bestyrelsen havde store planer med klubbens medlemmer, hele 3 udenlandsrejser! Hun hentydede til at både pinse-, sommer- og efterårsturen går til Tyskland. Willy hejste standeren til tops, mens vi sang og til sidst 3 gange hurra. Bagefter fik vi kaffe, rundstykker og ”En lille en” på Gråsten skole. Vi hyggede os et par timer, hjalp hinanden med at rydde væk, tak for det! Vi var 21 morgenfriske sejlere, hvoraf enkelte endda havde fået deres båd søsat.

 

Generalforsamling lørdag d.4.marts 2017 kl. 17 på Gråsten skole.

 

Gitte bød velkommen – klubben har mistet et mangeårigt medlem, Karen Reimer, vi rejste os og holdt et minuts stilhed.

Mens vi fik kaffe og kringle, begyndte generalforsamlingen.

 

Punkt 1: Valg af dirigent.

Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget.

Punkt 2: Formandens beretning.

Gitte takkede for det fine fremmøde – fortalte om masser af bøvl i forbindelse med skiftet af kasserer, men det kører godt nu. Takkede Willy for op-og nedhaling af stander. Takkede Kurt for reparering af pavillon og fortalte om vores ture med NNS i løbet af sommeren – og fællesarrangementerne om vinteren med G.S. og F.B., til slut takkede hun bestyrelsen - beretningen blev godkendt.

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

Regnskabet blev delt ud, Arne gennemgik det, vi er 30 betalende medlemmer nu. Kjestine spurgte om det kostede klubben at skifte til Nykredit, det gjorde det ikke - regnskabet blev godkendt.

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent.

Fortsætter uændret, 120kr.

Punkt 5: Valg af bestyrelsen.

På valg var Gitte Hansen, Pia Søndergård og Vera Tychsen – alle tre blev genvalgt.

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant.

Willy Lund var på valg – han blev genvalgt.

Punkt 7: Valg af revisor.

Kaj Verner Roth var på valg – han blev genvalgt.

Punkt 8. Indkomne forslag.

Ingen.

Punkt 9: Eventuelt

Jenny spurgte mht. klublokalet, om vi fortsat kan låne det? Gitte svarede, at alt er ok til standerhejsning og pilketur i 2017. Men vi må ikke efterlade tom emballage fra drikkevarer, vi skal tage alt med hjem.

Bestyrelsen bad om forslag til ture i 2017

Pinsetur: Wackerballig, Gelting, Høruphav, Augustenborg, Mommark, Fynshav, Dyvig

Forslag til sommertur og efterårstur: Wassersleben, Aabenraa, Schausende, Bockholmwik, Langballigau, Marina Minde.

Så der er masser af forslag til bestyrelsen, at arbejde ud fra!

Dermed var generalforsamlingen 2017 slut for alle 23 fremmødte medlemmer.

 

Vinterfesten.

Vi fik noget meget lækker mad fra Per Hvadgård Nielsen, som vi alle nød at spise. Der var både chilirejer, torsk, braiseret spoleben, kalveculotte, 3 slags salater, kartofler, masser af sovs og frugttærte med is.

Senere sang vi en enkelt sang, der blev fortalt et par vitser - folk hyggede sig og snakken gik.

På Gråsten skole skal vi være ude inden kl.23, ellers går alarmen i gang. Så vi begyndte i god tid at rydde af bordene, vaske op og rydde op. Bestyrelsen siger mange tak for den store hjælp til jer alle!

 

 

Pilketur og standerstrygning lørdag d.1.oktober 2016

Desværre ville ingen fisk bide på krogen, så da klokken var 16.20 og fiskene skulle opmåles, var der ingen. Gitte bød velkommen og vi sang, mens Willy halede standeren ned. Alle kørte om på Gråsten skole, hvor vi spiste wienerschnitzel fra Holbøl Landbohjem – det smagte godt. Derefter spillede vi lotto om 3 Bodum termokrus og 3 æsker chokolade. Da vi skal være ude af lokalet senest kl.23, begyndte vi at rydde op i god tid, vi sluttede omkring kl.22. Bestyrelsen siger mange tak til alle, der hjalp til med oprydning/opvask.

Vi var 22 voksne til spisning.

 

 

Efterårstur til Bockholmwik d.3.-4.september 2016

Lørdag var vi heldige med vejret, fint solskin og ikke meget vind. Desværre var vi kun 5 både, 9 personer – dog var to par på vej, men vendte om pga motorproblemer. Kl.14 bød Pia velkommen, vi gik tur langs vandet, gennem skoven og campingpladsen og hjemme ved havnen fik vi en øl/sodavand oppe ved klubhuset, som vi havde lejet til om aftenen. Kl.18 var grillen klar og vi grillede og spiste, mens vi nød en fantastisk udsigt, da klublokalet, som lå på 1.sal. Senere spiste vi slik med pinde, så alle fik en præmie! Lidt over midnat gik vi ned ombord. Søndag regnede det , men da der ikke var mere på programmet,  sejlede vi hjem efter at have haft en hyggelig weekend.

 

 

Sommertur til Wassersleben d.25.-26. juni 2016

Desværre var der sket en dobbelt ”booking” til klubhuset til denne lørdag aften. Havnemesteren var virkelig ked af det og undskyldte mange gange, men heldigvis kunne Tommy nå at købe et par pavilloner inden han sejlede fra Gråsten. Så det var en god løsning, især fordi vejrudsigten ikke lød alt for stabil.  Men allerførst havde vi jo vores traditionelle gåtur, den gik over broen ved Skomagerhus, gennem skoven, gennem Kupfermühle og retur til Wasssersleben.  Der sad alle dem, som var forhindret i gåturen pga. diverse problemer med kroppen, for heldigvis havde nogen haft tid til at sætte pavillonerne op inden vi gik. Der sad vi og fik en øl/sodavand, indtil vi skulle grille. Senere på aftenen havde vi lidt sjov, kast med store træ terninger og ”vælte flasker med strømpebold på hovedet”. Alle fik lidt chokolade. Vinden tiltog i løbet af aftenen, men om natten blev det meget værre, så næste morgen lå vores ”telt” fladt på jorden. Kurt tog det med hjem til reparation. Tak til alle der hjalp med opsætning og nedtagning. I løbet af søndagen sejlede vi hjem igen, tak for en hyggelig weekend, vi var 9 både, 17 voksne og 2 børn.

Pinseturen til Augustenborg 14.-16.maj 2016

Desværre var vejret ikke med os, men det var ikke alene årsag til den lille forsamling af sejlere til pinseturen. Flere var syge, en enkelt endda på sygehus, men os der kom, havde det hyggeligt. En båd, der var på vej, fik motorstop undervejs og måtte bugseres hjem igen, ærgerligt. Men 5 både trodsede vejret og kom sejlende med 7 mand ombord, 2 kom kørende direkte fra arbejde – og 1 par kom kørende hjemmefra, 11 i alt. Vi udsatte tidspunktet for gåturen, så alle kunne være med. Turen gik langs fjorden, op gennem parken og tilbage til klubhuset, hvor klubben gav en øl/sodavand. Klokken 18 var grillen klar, der måtte lige en ”paraply” over pga. regnvejr, vi spiste indenfor. Senere sang vi, havde lidt forskellige opgaver og quizzer, alle fik en chokoladebar i præmie, vinderholdet fik også æren! Der var kun to hold. Klokken 9 søndag morgen spiste vi fælles morgenkaffe i klubhuset, da var vi kun 8 personer, 1 skulle på arbejde. Senere på formiddagen sejlede to skibe til Sønderborg, 1 helt hjem, de 2 sidste blev til mandag. Ellers oplevede vi sol, regn, tordenvejr og en del blæst, men tak for en hyggelig pinse.

 

 

Generalforsamling lørdag d.5.marts 2016 kl. 17 på Gråsten skole.

 

Gitte bød velkommen – og efter vi havde fået kaffe og kringle, begyndte generalforsamlingen.

 

Punkt 1: Valg af dirigent.

Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget.

Punkt 2: Formandens beretning.

Gitte takkede for det fine fremmøde – og fortalte om vores ture med NNS i løbet af sommeren – blev godkendt.

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

Kjestine delte regnskabet ud, gennemgik det - blev godkendt.

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent.

Fortsætter uændret, 120kr.

Punkt 5: Valg af bestyrelsen.

På valg var Børge Sørensen og Kjestine Eckert.

Børge modtog genvalg. Kjestine ville ikke genvælges. Gitte havde snakket med Arne Nielsen, som desværre ikke kunne komme, men han ville gerne overtage posten. Gitte takkede Kjestine for alle årene som kasserer, flot arbejde – det siger vi hende mange tak for! Kjestine takkede også selv for det gode samarbejde, vi har i bestyrelsen, 16 år blev det til for hendes vedkommende!

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant.

Willy Lund var på valg – han blev genvalgt.

Punkt 7: Valg af revisor.

Erling Bojsen var på valg – han blev genvalgt.

Punkt 8. Indkomne forslag.

Ingen.

Punkt 9: Eventuelt

Bent Ove havde fået fortalt, at Sønderborg Bro får ændret deres faste åbningstider, kl.6.30 er første åbning, dernæst for hver time, altså 7.30, 8,30 osv. med sidste åbning kl.21.30, han ville gerne undersøge, om dette også var rigtigt.

Bestyrelsen bad om forslag til ture i 2016

Pinsetur: Augustenborg

Forslag til sommertur og efterårstur: Wackerballig, Høruphav, Bockholmwik, Schausende, Langballig, Kanalen.

Til sidst fik Kjestine overrakt en gave og fik en stor tak og bifald fra os alle. Hun har været en rigtig god kasserer for klubben.

Dermed var generalforsamlingen 2016 slut for alle 21 fremmødte medlemmer.

 

Senere til vinterfesten kom der 3 mere, så var vi 24 i alt.

Vi fik noget meget lækker mad fra Per Hvadgård Nielsen, som vi alle nød at spise.

Senere sang vi flere sange - og folk hyggede sig og snakken gik.

På Gråsten skole skal vi være ude inden kl.23, ellers går alarmen i gang. Så vi begyndte i god tid at rydde af bordene, vaske op og rydde op. Bestyrelsen siger mange tak for den store hjælp til jer alle!

 

 

Hjertestarter ”kursus” d.23.2.2016 kl.19 i Gråsten Sejlklub

Dette var ikke et egentligt kursus, men en gennemgang af hvordan en hjertestarter virker og hvordan den betjenes. Roy Jepsen fra Egtved gennemgik hjertestarteren, hvordan man bruger den, hvilket den faktisk selv fortæller, trin for trin. Man kan simpelthen ikke gøre noget forkert.  Der sættes elektroder direkte på huden (tøjet skal fjernes) disse kan ikke bruges igen, derfor er det vigtigt altid at have et ekstra sæt, for måske skal hjertestarteren allerede i brug igen dagen efter. Ligeledes være opmærksom på batteriets ”levetid”. Vi fik også at vide, hvor mange apparater, der er rundt omkring i Danmark, nogle sidder indenfor bl.a. i butikker, som så selvfølgelig kun er tilgængelige i åbningstiderne. Dem der sidder udenfor er konstrueret, så de kan tåle al slags vejr. Der kom ca. 30 personer til denne meget udbytterige aften, hvor vi fik vigtige informationer.

 

 

”Din tur” aften 20.januar 2016 med Lars og Anette - Ulla og Egon Rerup i Gråsten Sejlklub

Lars og Anette fortalte først om deres udfordrende tur nordpå, sejlede fra Gråsten til Anholt i et stræk, Lars er især fascineret af natsejlads, efter 6 dage er de i Oslo. Hele turen foregik fra 3.juli-31.juli 2015, ikke just den bedste sommer! Lars fortalte og viste flotte billeder, Anette kom med supplerende bemærkninger. Efter kaffepausen fortalte Egon Rerup, hvor Ulla også kom med enkelte bemærkninger, om deres spændende tur til Rügen og ud på Stettiner Haff. Ulla ville absolut til Stettin, hvilket Egon synes var for langt at sejle, derfor blev de enige om at tage med bus dertil. Det var en stor oplevelse! Usedom i Polen var også meget overraskende flot område, også ledsaget af flotte billeder fra hele turen. Denne aften var vi 47 personer.

 

 

”Din tur”: Med sjæl, tid og substans med Susanne og Lars Bønløkke & Pia og Ole Rieck d.18.november i Gråsten Sejlklub.

Lars fortalte meget livligt om deres spændende sejltur ”den forkerte vej” gennem Gøta kanalen, de andre tre kom med supplerende bemærkninger undervejs i foredraget. Der blev vist mange flotte billeder. De fleste sejler til Gøteborg og sejler mod øst til Mem, men de to par sejlede altså den modsatte vej. De var undervejs i 2 måneder, så der netop var tid til fordybelse og nyde den flotte natur.

Der kom ca.60 personer denne aften.

 

 

Pilketur og standerstrygning lørdag d.3.oktober 2015

Vejret var perfekt, næsten ingen vind, fint solskinsvejr ind imellem – men trods det, ville fiskene ikke bide på. I hvert fald var der kun 3 fisk til opmåling, da klokken var 16.20. 4 både havde været ude med snøren. Resultatet var 2 makreller fanget af Kurt og Christian - og en sild, fanget af Tommy. De målte henholdsvis 27,5cm, 27cm. og 18cm. Gitte bød velkommen og vi sang, mens Willy halede standeren ned. Bestyrelsen havde skaffet sponsorgaver fra Vittfos, Elektrikeren Egernsund, Broager Sparekasse og Volvo, Lundsbjerg. Alle kørte om på Gråsten skole, hvor vi spiste gule ærter/wienerschnitzel, som var lavet af Per Hvadgård Nielsen. Alt smagte godt – og der var rigeligt af mad! Derefter spillede vi lotto, idet vi havde 1 sponsorpræmie i overskud og vores formand, Gitte havde lavet nogle fantastisk flotte kreationer, blomsterkrans, fyrfadsholder i glas og andre flotte ting af glas. Desuden havde Tommy lavet 2 metalhjerter på stenfod, som Gitte havde pyntet. Vi siger dem tusind tak for de flotte gaver! Da vi skal være ude af lokalet senest kl.23, begyndte vi oprydning kort efter. Bestyrelsen siger mange tak til alle, der hjalp til med oprydning/opvask.

Vi var 24 voksne og 2 børn til spisning.

 

 

 

 

Efterårstur til Fahrensorth 12.-13.september 2015

 

Nogle kom allerede fredag eftermiddag, resten kom lørdag formiddag. Kl.14 bød Gitte velkommen, vi var 8 både med 16 personer ombord, hvoraf de fleste var med på gåturen. Det blev ca.3.5km., både lidt i grønne områder og i byen. Vejret var så dejligt, at vi måtte holde pause for at købe is, sidde og slappe af og nyde solen. Tilbage i havnen samledes vi alle igen for at få en øl/sodavand, som klubben gav, Ved 18 tiden kunne vi grille vores kød m.m..Vi havde fået lov til at sidde inde i deres ”lade”, det var fint. Efter spisningen sang vi alle sange fra sanghæftet. Jenny havde sin hulahop ring med, alle der havde lyst kunne prøve - det var sjovt - både at kigge på og prøve det selv. Ellers gik snakken lystigt og folk hyggede sig.  Omkring midnat var alle vel ombord igen, tak for hjælp til oprydning. Søndag sejlede alle hjem igen, nogle tidligt, andre lidt senere.

Se billeder fra turen

 

 

Sommertur til Gelting 4.-5.juli 2015

 

Vejret var skønt, varmt, solrigt og ingen vind. Det sidste kunne vi ellers godt have haft lidt mere af, så det var motorsejlads for os alle. Lørdag kl. 14 bød Gitte velkommen, vi var 11 både, 21 personer, hvoraf ca. halvdelen gik med på gåturen til Wackerballig (hvor vi købte is/øl) og hjem igen. Der gav klubben en øl/sodavand, da alle var samlet igen. Kl.18 blev der tændt op i den store grill, vi spiste vores medbragte mad og hyggede os. Willy havde planlagt et par lege, tak for det - og helt spontant fandt vi på et par mere. Vi blev opdelt i 5 hold, vinderholdet fik æren! Dejlig aften, smuk solnedgang og hyggeligt samvær med sejler vennerne! Der kom dog lidt regn og et par lyn, men det drev hurtigt forbi. Flere tog videre på sommer ferie dagen efter, vi andre sejlede bare hjem.

Se fotto fra turen

 

 

 

Pinseturen til Høruphav d.23.-24.maj 2015

 

Vi var 9 både, 19 personer i alt, et par kom kørende. Klokken 14 bød Gitte velkommen og ca. halvdelen af os, gik en tur ud til Trillen. Vejret var fint - men koldt. Hjemme i havnen gav klubben en øl/sodavand til alle. KL.18 var grillen klar, vi sad i en fin grillhytte, hvor der var læ, men alligevel blev det tidligt koldt. Forinden havde vi nået at synge og lave lidt konkurrencer med forskellige spil og smagstest. Alle fik en chokolade bar for god indsats – og vinderholdet fik også æren! Søndag morgen kl.9 havde vi fælles morgenkaffe i klubhuset, klubben gav rundstykker. Hen imod middagstid sejlede de fleste hjem, et par stykker sejlede først hjem 2.pinsedag.

 

Se fotto fra turen.

 

 

 

Standerhejsning søndag d.12.april 2015

 

Det var temmelig koldt, men der kom heldigvis 22 friske NNS’r til standerhejsningen kl.9. Vores nye formand, Gitte, bød velkommen og fortalte lidt om klubbens planlagte sommerture. Willy trak vores stander op mens vi sang, klubben fik et trefoldigt leve og ”æ sus fra æ Sundgaf”. Bagefter kørte alle om på Gråsten skole, hvor vi fik kaffe og rundstykker – og en enkelt. Omkring kl. 11 var alt ryddet væk og vasket op, en stor tak til alle de hjælpsomme folk!

 

 Generalforsamling

 

Generalforsamling lørdag d.7.marts 2015 kl. 17 på Gråsten skole.

 

Bent Ove bød velkommen – og mens vi fik kaffe og kringle, begyndte generalforsamlingen.

 

Punkt 1: Valg af dirigent.

Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget.

Punkt 2: Formandens beretning.

Bent Ove fortalte om vores ture med NNS i løbet af sommeren og vores fælles arrangementer om vinteren sammen med Fiskenæs Bådelaug og Gråsten Sejlklub.

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

Kjestine delte regnskabet ud, gennemgik det og det blev godkendt.

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent.

Blev godkendt, at det fortsætter uændret, 120kr.

Punkt 5: Valg af bestyrelsen.

På valg var Bent Ove Knudsen, Pia Søndergård og Vera Tychsen.

Bent Ove Knudsen ville ikke genvælges. Efter flere forslag, hvor folk sagde nej, snakkede vi om at så måtte klubben måske nedlægges, men heldigvis meldte Gitte Hansen sig frivilligt. Det siger vi hende mange tak for!

Pia og Vera blev genvalgt.

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant.

Willy Lund var på valg – han blev genvalgt.

Punkt 7: Valg af revisor.

Kaj Verner Roth var på valg – han blev genvalgt.

Punkt 8. Indkomne forslag.

Ingen.

Punkt 9:eventuelt.

Bent Ove havde snakket med havnemesteren i Høruphav mht. pinseturen i år, vi må gerne komme.

Bestyrelsen bad om forslag til ture i 2015

Forslag til sommertur: Gelting

Forslag til efterårstur: Schausende, Fahrensorth, både den danske og tyske.

Til sidst fik Bent Ove overrakt en gave og fik en stor tak og bifald fra os alle. Han har været en fantastisk formand, altid velforberedt og meget engageret.

Dermed var generalforsamlingen 2015 slut for alle 20 fremmødte medlemmer.

 

Senere til vinterfesten kl. 19 kom der 1 mere, så var vi 21 i alt.

Vi fik noget meget lækkert mad fra Per Hvadgård Nielsen, som vi alle nød at spise.

Senere sang vi flere sange - og folk hyggede sig og snakken gik.

På Gråsten skole skal alle arrangementer slutte senest kl.24, ellers går alarmen i gang. Dvs. det gjorde den så alligevel kl. 23, men det var selvfølgelig en fejl, som Bent Ove kunne klare med en opringning, så vi fik ro igen! Vi begyndte i god tid at rydde af bordene, vaske op og rydde op. Omkring 23.30 var alt lukket og slukket – mange tak for den store hjælp til jer alle!

 

 

Jutlandia v/ Vang Rasmussen d.21.januar 2015

 

Til foredraget d. 21. jan. 2015 var vi 17 personer samlet for at høre om Vang Rasmussens to ture med hospitalsskibet Jutlandia. Det var interessant at høre ham fortælle, hvordan de blev behandlet derude, kun positivt, da de var frivillige og ikke tvangsforflyttet fra deres hjemland. Vang var civil på båden, som husede ca. 180 personer, ca. halvt og halvt af sygepersonale og besætning. Jutlandia var hospitalsskib i Korea krigen og den sidste tur var i 1952, hvor det havde været hjemme for at få et helikopter dæk monteret, så allerede den gang var de med på moden. Besætningsmedlemmer eller hospitalsansatte bliver stadig mindet eller kontaktet af Koreas regering for at blive hyldet for deres indsat den gang.

 

 

Gårde, rom og gamle skibe 15.11.2014

Det var en byvandring i Flensborg med dansk guide, hvor man hørte om ”gårde, rom og gamle skibe”. En spændende gåtur med gode fortællinger undervejs. Der deltog 10 personer.

 

 

Pilketur/standerstrygning d.4.oktober 2014.

 

http://nyboelnor.dk/____impro/1/onewebmedia/IMG_0373.JPG?etag=%22W%2F%22%20%222a8d59-5432d4a2%22&sourceContentType=image%2Fjpeg&ignoreAspectRatio&resize=392%2B294&extract=11%2B9%2B368%2B275&quality=85

Vejret var perfekt, svag vind og solskin – men trods det, var kun tre både ude med snøren. Der var dog en halv snes ombord på bådene, men fiskene ville bare ikke bide på. Der blev kun fanget 2 fisk, begge mørksej. Erling stod for opmålingen. Men forinden havde Bent Ove budt velkommen, han fortalte om vores ture i sommers og takkede for den gode tilslutning. Vi sang mens Willy halede standeren ned. Resultatet blev en 1.præmie til Kurt Schmidt, fisken målte 42,5cm. Han vandt en vejrstation fra Vittfos. 2.præmien fik Jørn Jørgensen for en fisk på 41,5cm. Han vandt en rygsæk og en paraply fra Broager sparekasse. Kl. 17.30 var maden klar til 24 tilmeldte på Gråsten skole, valget stod mellem gule ærter eller wienerschnitzel, alt smagte godt. Da klubben havde sponsorgaver i overskud, valgte bestyrelsen at uddele dem ved at afholde et lille lottospil. Fire spil med fuld plade udløste de sidste gevinster. Alle 4 gaver var fra Egernsund /Kværs El service. Det var 2 rygsække og 2 gange 2 krus. Vi sang også alle sange fra vores sanghæfte og en ekstra oveni. Bent Ove foretog en meningsmåling: skal vi fortsætte valget mellem de to retter vi har nu – eller skal der ske ændringer? Stort flertal for uændret madvalg! Snakken gik lystigt, men alt har jo en ende, ved 22 tiden var alt lukket og slukket. Bestyrelsen siger mange tak for den store hjælp til opvask og oprydning!

 

 

 

Efterårstur til Langballigau d. 13.-14.september 2014

 

Lørdag kl.14 samledes vi til den obligatoriske gåtur - og Bent Ove bød alle velkommen, og præsenterede vores nye medlemmer: Connie og Arne Nielsen. Nogle få blev tilbage pga. diverse skavanker, de holdt skippermøde. Ved 15 tiden sad vi alle ved klubhuset og nød en øl/sodavand. Bent Ove tændte op i grillen så den var klar ved 18tiden. Vejret var dejligt hele dagen, men vi spiste inde i klubhuset. I løbet af aftenen var der en lille ”spørgsmålsleg” og senere sang vi et par sange. Ellers var det en hyggelig aften, snakken gik lystigt som sædvanlig. Før midnat var borde og stole sat på plads og alle mand vel ombord. Tak for hjælp til oprydning!  Søndagen bød på en hel del regn, så i løbet af formiddagen, sejlede vi alle hjem igen. Tak for fint fremmøde, vi var 1o både med 21 personer ombord.

Billeder fra turen

 

 

Turen til Wackerballig d.28.-29.juni.

 

Vejret var dejligt begge dage, dog med lidt byger. Ellers solskin, lunt og tilpas vind. Der kom 9 både, 18 personer. Bent Ove bød velkommen kl.14, hvorefter ca. halvdelen af os gik en tur ind til parken i Gelting by. Her fik nogle et forfriskende ”fodbad” inden turen fortsatte en anden vej retur. Tilbage i havnen fik alle en øl/sodavand ved klubhuset, som vi havde lånt/lejet. Ved 18 tiden var grillen klar og vi spiste indenfor. Senere sang vi alle sange fra vores sanghæfte, derefter en lille leg med slik og spisepinde. Gik ud for at se en fantastisk flot solnedgang. Alle hyggede sig indtil det var sengetid. I løbet af søndag formiddag sejlede alle hjem. Tak for det gode humør og god tilslutning.

Billeder fra turen.

 

 

Pinseturen til Dyvig 7.-8.maj 2014

 

Pinseturen blev for mange en helt lille ferie i år, da Grundlovsdag faldt torsdag lige før og mange tog en fridag om fredagen, så man i alt fik 5 dage fri. Derfor sejlede nogle til Dyvig torsdag, andre kom fredag og en enkelt kom først lørdag. I alt 9 både med 17 personer ombord – og et par kom kørende i bil. Lørdag kl. 14 bød Bent Ove os velkommen, 10 af os gik en tur til Mjelsvig, resten holdt brovagt. I Mjelsvig sad vi og nød det gode vejr, nogle købte en is. Tilbage i Dyvig gav klubben en øl/sodavand. Klokken 18 var grillen klar, Havnemesteren havde tændt op i den store grill, så klubben sparede en sæk kul. En fin service fra Dyvig havn. Vi sad i et fint telt med borde og stole, som var sponsoreret af Linak, flot. Da alle var færdige med at spise, var der tid til at ”lege” lidt. Dartspil, stable 5 møtrikker ovenpå hinanden ved hjælp af et spaghetti rør, og forklare betydningen af nye ord.  Man var delt op i 3 hold, vinderholdet fik æren af at vinde, men alle fik noget chokolade.  Søndag morgen gav klubben rundstykker, derefter sejlede nogen hjem eller andre steder hen, resten blev til 2.pinsedag. Pinsevejret var flot, varmt og solrigt det meste af tiden, dog med et par byger ind imellem -  og sågar tordenvejr. Tak for et fint fremmøde og en hyggelig pinse.

 

 

 

Standerhejsning Palmesøndag d. 13.april 2014

 

 

 

Det var ret blæsende og kølig luft, trods det kom der 21 personer. Klokken 9 bød Bent Ove velkommen, han fortalte om de ture, bestyrelsen har planlagt for sommeren 2014 og ønskede godt sommervejr. Mens Willy trak den nye stander op, sang vi den omdelte sang, bagefter fik klubben et trefoldigt hurra. Derefter kørte alle om på Gråsten skole, hvor man kunne nyde kaffe og rundstykker og alt hvad dertil hører.  Bent Ove bød velkommen til vores nye medlemmer, Connie og Walther Nicolaisen, de fik en ”hånd”. Omkring kl.11.30 var det hele slut, stor tak til alle der hjalp med både oprydning og opvask.

 

Sejl med marinehjemmeværnets skib ”Ringen” 15.januar 2014.

 

Efter en halv times rundvisning på skibet, blev der bl.a. forklaret om radar navigation og kommunikationsudstyr. Man sejlede ud på Aabenraa fjord i mørket og fik demonstreret, hvad besætningen og skibets moderne udstyr kan præstere. Selv om det var koldt og lidt blæsende, søsatte man en gummibåd med besætning, de skal kunne gå i aktion på alle tider af døgnet. Der var 11 personer med denne aften.

 

 

 

Berit og Erik Hyldager i Gråsten Sejlklub d.29.januar 2014

 

Det var et spændende foredrag, godt tilrettelagt med gode billeder undervejs. De fortalte levende om deres oplevelser i Caribien, hvor de sejlede i 3 år. Der er et rigt fugle- og dyreliv, klimaet er subtropisk. Vandtemperaturen lå på ca.28 grader! De havde god kontakt med de indfødte, især fordi de handlede med dem. De havde aldrig oplevet at have dårlig mave i alle årene derovre, utroligt, men dejligt! Der var 32 personer denne aften.

 

 

 

Servicering af oppustelige redningsveste ved Jørgen Farre d.5.februar 2014

 

Han fortalte om redningsveste generelt, om fejl, som de kan have og om hvordan man selv kan servicere og gav gode råd om veste, bl.a. opbevaring om vinteren, hængende tørt og ikke i plastpose. En af redningsvestene havde en utæt kulsyre patron.  Alle veste blev pustet op og efter nogen tid, havde flere af dem mistet noget af luften, hvilket de ikke burde efter så kort tid. Så det er en god ide, at lære hvordan man selv kan tjekke sin redningsvest.  Man kunne købe kulsyre patroner og udløsningstabletter til nogle veste typer. Der kom 28 personer.

 

 

 

Georg Gearløs med om bord d.5.marts blev aflyst

 

Sejl med marinehjemmeværnets skib ”Ringen” på Aabenraa fjord d.5.marts.

 

Dette arrangement var en gentagelse fra d.15.januar, men pga. plads begrænsning, blev der tilbudt 2 sejladser. Denne aften deltog 14 personer.

 

 

 

 

 

Vore egne aktiviteter i NNS:

 

 

 

Generalforsamling lørdag d.8.marts 2014 kl. 17 på Gråsten skole.

 

Bent Ove bød velkommen – og mens vi fik kaffe og kringle, begyndte generalforsamlingen.

 

Punkt 1: Valg af dirigent.

 

Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget.

 

Punkt 2: Formandens beretning.

 

Bent Ove fortalte om vores ture med NNS i løbet af sommeren og vores fælles arrangementer om vinteren sammen med Fiskenæs Bådelaug og Gråsten Sejlklub. Han takkede for den gode opbakning til det hele og takkede for den altid gode, praktiske hjælp til opvask, oprydning osv.

 

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

 

Kjestine delte regnskabet ud, gennemgik det og det blev godkendt.

 

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent)

 

Blev godkendt.

 

Punkt 5: Valg af bestyrelsen.

 

På valg var Kjestine Eckert og Børge Sørensen.

 

Begge modtog genvalg.

 

Punkt 6: Valg af bestyrelses suppleant.

 

Willy Lund var på valg – han blev genvalgt.

 

Punkt 7: Valg af revisor.

 

Erling Bojsen var på valg – han blev genvalgt.

 

Punkt 8. Indkomne forslag.

 

Ingen.

 

Punkt 9:eventuelt.

 

Bent Ove havde kontaktet Dyvig havn mht. pinsetur. Fik at vide, at man kan ikke reservere noget, men der er plads nok, så vi kunne bare komme. Stor enighed om, at det gør vi så i pinsen 2014.

 

Bestyrelsen bad om forslag til ture i 2014..

 

Forslag til sommertur: Wackerballig

 

Forslag til transittur/efterårstur: Kanal, Schausende, Langballig.

 

Erling Bojsen foreslog at vi tog en fællestur til Okseøerne. Han havde forhørt sig derovre, der skulle være plads nok.

 

Til sidst fil bestyrelsen en stor tak og bifald.

 

Dermed var generalforsamlingen 2014 slut for alle 17 fremmødte medlemmer.

 

 

 

Senere til vinterfesten kl. 19 kom der 2 mere, så var vi 19 i alt.

 

Vi startede med en velkomst sang, derefter gik vi om bord i den lækre mad fra Per Hvadgård Nielsen

 

Senere sang vi en sang mere - og folk hyggede sig og snakken gik.

 

På Gråsten skole skal alle arrangementer slutte senest kl.24, ellers går alarmen i gang. Det skulle vi selvfølgelig tage højde for, så i god tid begyndte vi at rydde af bordene, vaske op og rydde op. Omkring 23.30 var alt lukket og slukket – tak til jer, der hjalp til for den store hjælp!

 

 

 

Pilketur og standerstrygning lørdag d.5.10.2013

 

Det var både gråvejr og lidt solskin mens de 10 personer på 3 både, var på pilketur. Da klokken var 16.20, bød Bent Ove velkommen til de 21 fremmødte. Han fortalte om det gode sommervejr, lidt om vores ture i sommers - og takkede for den gode deltagelse. Det var lykkedes at fange 3 store torsk og 1 lille sej. Da de var blevet opmålt af Erling, blev resultatet følgende:   

 

1.præmie til Svend Åge for en torsk på 70,5cm.

 

2.præmie til Martin for en torsk på 59cm.

 

3.præmie til Rasmus for en torsk på 51cm.

 

Kurt fangede en lille sej på 26cm., hvilket ikke gav præmie. Gevinsterne var sponsoreret af

 

Marinelageret i Sønderborg: en messinglampe til fyrfadslys 

 

Broager Sparekasse: 2 sportstasker og 2 paraplyer

 

Gråsten Brugs: gavekort på 3 bilvaske       

 

Efter uddeling af præmierne, sang vi mens Willy halede standeren ned – og klubben fik et trefoldigt hurra.

 

Derefter kørte alle om på Gråsten Skole, hvor vi spiste gule ærter/wienerschnitzel. Der blev snakket og hygget i et par timer, kl.21.15 var alle klar til at køre hjem. Bestyrelsen siger mange tak for den gode hjælp til opvask og oprydning.

 

 

 

                                                                                                                  

 

Efterårstur til Fahrensorth d.14.-15.september 2013

 

Vejret var nogenlunde fint lørdag formiddag, men ved middagstid begyndte det så småt at regne. Det satte dog ikke en stopper for den planlagte gåtur kl.14, man ifører sig bare det rigtige ”dress”. Men inden starten bød Bent Ove os velkommen til klubturen, der deltog 16 personer fra 9 både, hvoraf nogle blev ”hjemme” for at holde ”brovagt”. Gåturen tog en times tid, først et lille stykke langs kysten, opad nogle trapper, forbi mange store, flotte villaer og gennem lidt skov retur. Klubben gav en øl/sodavand ved hjemkomsten. Kl. 18 var grillen klar, vi spiste inde i bådhallen, senere sang vi et par sange og alle sange fra vores sanghæfte. Det var en fin aften, alle hyggede og snakkede. Ca.22.30 var alle stole og borde sat på plads igen ved fælles hjælp, tak for det! Søndag sejllede nogle tidligt hjem, de resterende sejlede hjem i løbet af dagen.                         

 

Sommertur d.15.-16. juni til Schausende.

 

Der deltog 6 både.

 

En del var kommet om fredagen og de sidste kom om lørdagen. Formiddagen gik med at vi fik ryddet teltet, så det var klar til om aftenen. Kurt havde lavet et spil som nogle fik tiden til at gå med indtil klokken blev 14oo, da bød jeg velkommen til turen, og det begyndte at regne, men sådan skal det åbenbart være, når vi er i Schausende. Da regnbygen var ovre gik vi en tur, og bagefter gav klubben en øl/vand. Kl. 18oo var der tændt op i den store grill så kunne folk få grillet deres kulinariske retter, som de havde med hjemmefra.

 

Jeg vil her gerne sige tak for hjælpen til oprydning i teltet.                                    Bent Ove

 

 

Pinseturen til Augustenborg d.18.-19.maj 2013

 

Nogle kom fredag, resten lørdag, 7 både med 14 personer – et par kom kørende, 16 i alt. Vejret var overskyet, ikke særlig varmt og heller ikke meget vind. Bent Ove bød velkommen kl.14,derefter gik vi langs med Lillehavsstien, ud til Bro og retur ad Gammel Brovej, efter 1 time var vi tilbage, klubben gav en øl/sodavand til alle. KL. 18 var grillerne klar, vi spiste udenfor, men trak hurtigt indenfor, det blev hurtigt køligt. Aftenens program startede med en lille sang, derefter blev der dannet 4 hold, der skulle gennemgå 4 konkurrencer/lege: stable 2 golfbolde ovenpå hinanden, flytte tomme øldåser med sugerør i munden, puste plastickrus ned fra bordet ved hjælp af balloner, lave ”lagkage” med øldåser og paptallerkner. Holdplaceringerne blev udråbt – og alle fik nogle chokoladebars. Tror alle fornøjede sig, både deltagerne og dem der kikkede på!

 

Søndag kl. 9.30 gav klubben rundstykker, derefter var den ”officielle ” del af pinseturen slut, resten stod til fri disposition. Tak til alle de fremmødte!

 

 

 

Standerhejsning d.21.april 2013

 

 

Vejret var køligt, men solen skinnede så det var en fornøjelse. Der kom 24 morgenfriske NNS'r alt mens klokken nærmede sig 9. Bent Ove bød velkommen, Willy hejsede vores stander mens vi sang. Bagefter fortalte Bent Ove om vores ture, vi gav klubben et stort hurra, for derefter at køre om på Gråsten skole, hvor vi fik kaffe og rundstykker - og en enkelt. Folk hyggesnakkede et par timer, klokken 12 var alt ryddet op igen og vi tog hjem til forskellige gøremål. Tak til alle de hjælpsomme folk!

 

 

 

Kirsten og Kim i Gråsten Sejlklub 13.marts 2013

 

 

I samarbejde med langturssejlerne og vores 3 klubber holdt Kirsten og Kim et spændende foredrag om deres tur gennem Nordvestpassagen, som de første danskere i sejlbåd i sommeren 2012. Mange andre er blevet fanget af isen i dette område, turen startede i Cordava i Alaska og sluttede i Nuuk på Grønland. Vi så mange flotte billeder og videoklip ledsagede deres foredrag, undervejs havde de også haft forskellige problemer, men de fandt altid en løsning. De havde fantastiske naturoplevelser og selvfølgelig så de isbjørne, moskusokser, oddere og mange andre spændende dyr. De sejlede over 5000 sømil, og havde virkelig brug for deres vinter tøj.

 

Der var godt fyldt op af forventningsfulde sejlere denne aften, men alle ca. 75 fremmødte fik en spændende aften.

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling lørdag d.2.marts 2013 kl. 17 på Gråsten skole.

 

 

 

Formanden, Bent Ove, bød velkommen til generalforsamlingen, som foregik mens vi fik kaffe og kringle.

 

 

 

Punkt 1: Valg af dirigent.

 

Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget.

 

 

 

Punkt 2: Formandens beretning.

 

Bent Ove fortalte om vores ture med NNS i løbet af sommeren og vores fælles arrangementer om vinteren sammen med Fiskenæs Bådelaug og Gråsten Sejlklub. Han takkede også for den gode opbakning til begge dele.

 

 

 

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

 

Kjestine delte regnskabet ud, gennemgik det og det blev godkendt.

 

 

 

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent

 

Uændret kontingent.

 

 

 

Punkt 5: Valg af bestyrelsen.

 

På valg var: Bent Ove, Pia og Vera. Alle tre blev genvalgt.

 

 

 

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant.

 

Willy Lund var på valg – han blev genvalgt.

 

 

 

Punkt 7: Valg af revisor.

 

Kaj Verner Roth var på valg – han blev genvalgt.

 

 

 

Punkt 8. Indkomne forslag.

 

Ingen.

 

 

 

Punkt 9:eventuelt.

 

Bent Ove fortalte, at pinseturen går til Augustenborg, da vi ikke kan komme til Dyvig.

 

Forslag til ”havne sommertur”: Schausende, Sønderborg.

 

Forslag til transittur: Schausende, ”kanalen”

 

Datoen for standerhejsning bliver udsat en uge, dvs. d.21.april, samme sted og tid.

 

Dermed var generalforsamlingen 2013 slut for de 18 fremmødte medlemmer.

 

 

 

Senere til vinterfesten kl. 19 kom der 1 mere, så vi var 19 i alt. Vi begyndte med at synge en velkomstsang. Maden fik vi leveret af Per Hvadgård Nielsen, den bestod af flere slags fisk, flere slags kød og salater, alt meget lækkert og velsmagende.

 

Vi havde lidt musik, senere sang vi igen - og folk hyggede sig og snakkede.

 

På Gråsten skole skal alle arrangementer slutte senest kl.24, ellers går alarmen i gang. Det skulle vi selvfølgelig tage højde for, så i god tid begyndte vi at rydde af bordene, vaske op og rydde op. Omkring 23.30 var alt lukket og slukket.

 

Stor tak til alle der hjalp til med opvask og oprydning!

 

 

 

 

 

Forsikringsselskabet Codan i Gråsten Sejlklub.

 

Den 6. februar 2013 var der 19 pers. forsamlet i Gråsten Sejlklubs lokaler for at høre om båd forsikringer, hvad man skal passe på, hvis uheldet skulle være ude. Codan havde sendt Lasse N. Madsen, men jeg synes ikke han vidste så meget specifikt om båd forsikringer, men en hel del om hvordan man kunne få procenter på sine forsikringer, hvis man samlede sine forsikringer hos dem.

 

Så nu må man selv til regne på, om man skal beholde sine forsikringer - eller om man skal skifte.

 

Bent Ove

 

 

 

Fordele for DSU (dansk sejlunion)- medlemmer

 

 

 

DSU og Codan har indgået et samarbejde, som giver

 

•        10% KerneKunde samlerabat

 

Samler du dine forsikringer og bliver du KerneKunde, får du op til 10% rabat og kan nyde godt af Codans mange KerneKunde-fordele.

 

•        10% Assurandør-rabat

 

Får du besøg af en assurandør (René Schødts/Lasse Nordentoft Madsen) har du mulighed for at fa endnu 10% rabat på dine privatforsikringer.

 

•        KerneKunde bonuscheck

 

Hvert forsikringsår, du undgår skader, dumper der en bonuscheck ind af brevsprækken, skattefrit på op til 10% af forsikringspræmien. Hvis du altså er KerneKunde.

 

•        30% ekstra bådrabat

 

Hvis du indtegner eller ønsker kasko på din nuværende båd i Codan, kan du få 30 % rabat på din bådforsikring, ved kontakt til René Schødts eller Lasse Nordentoft Madsen.

 

Hvert år kan du altså spare op til 60%, hvis du som medlem i DSU tegner dine forsikringer hos Codan!! Kontakt assurandør René Schødts/Lasse Nordentoft Madsen i dag for et møde, hvor du kan få en gennemgang af dine forsikringer og høre nærmere om fordele for DIG ved at skifte til Codan

 

 

 

Torskespisning

 

Torskespisningen d.26.januar blev aflyst på grund af for få tilmeldinger.

 

 

 

 

 

El om bord.

 

 

 

 Den 7. november 2012 mødtes 21 forventningsfulde personer for at høre Jens Kock fortælle om el i vores både.

 

Jens var vidt omkring i hans foredrag, han startede med at gennemgå Ohms  lov (som vi vist alle havde hørt om i skolen, uden dog at forstå hvad det var for en størrelse).

 

Herefter en gennemgang af bådens batteriers virkemåde og især hvad man skulle tage sig i agt for, ligeledes hvilke krav der er til land lader, lednings størrelse m.m., hvilke farer der var med syrefare, brandfare med personskader til følge.

 

Ledningssystemet, hovedafbryder, herunder ledningstværsnit, effekt/spændings tab. Han viste også et eksempel på brand i ledningerne. Hmm skræmmende.

 

Han var også omkring installationer af bovpropel og el-anker, og installation af alm. instrumenter, hvilke sikringer der skal bruges m.m.,  besparelse af strøm ved at bruge diodelys, solpaneler og vindgenerator.

 

Til slut fortalte han om galvanisk tæring, og hvad man kan gøre for at forhindre det. Herunder metallers spændingsrække og faren ved forkerte sø ventiler.

 

Alt i alt havde vi alle en god aften og mange havde noget de skulle hjem og have set efter, eller ihvert fald hvad man skal passe på.

 

                                                                   Bent-Ove

 

 

 

Jeg vil ønske alle medlemmer af NNS en rigtig glædelig jul og et godt nytår, og tak for

 

jeres opbakning til vores arrangementer i 2012.  Vi ses i 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilketur og standerstrygning d.6.10.2012

 

 

 

Vejret var ikke nær så godt som sidste år, regnvejr hele formiddagen, let vind, men over middag blev det tørvejr. Der var kun en båd på pilketur, Willy med 3 besætnings medlemmer. Desværre blev fangst resultatet meget småt, en lille skrubbe på 19,5cm., som blev fanget af Christian, som dermed fik 1.præmien.

 

Willy trak standeren ned mens vi sang, Bent Ove fortalte om vores sommerture og derefter kørte alle om på Gråsten skole, for at spise gule ærter og wienerschnitzel. Det smagte godt og der var rigeligt, schnitzlerne kunne næsten ikke være på tallerknen. Vi sang næsten alle sange fra vores sanghæfte, og senere var der lodtrækning af de resterende sponsorgaver.  Klubben fik sponsorgaver fra Broager Sparekasse, en sportstaske – fra Marinelageret, en redningsvest - og fra Super brugsen, Gråsten, 3 gavekort til ”guld” bilvask.

 

Omkring kl. 21.30 var vi alle klar til at tage hjem, tak for hjælpen til alle!

 

Vi var 16 personer, 2 var desværre blevet syge.

 

                                                                                                                                                                              Vera

 

 

 

 

 

Transit tur til Langballigau d. 15.-16.9.2012

 

 

 

Vejret var ret godt, bortset fra en enkelt lille byge lørdag formiddag, ellers var det tørvejr – endda med lidt sol ind imellem. To par sejlede dertil om fredagen, resten ankom i løbet af lørdagen, så alle der havde lyst, kræfter og helbred til det, kunne deltage i den obligatoriske gåtur kl. 14. Tilbage ved klubhuset fik alle tilbudt en øl eller sodavand, også dem der havde haft ”brovagt”. Ved 18 tiden var den store grill klar, så man kunne grille sin medbragte mad – og sidde indenfor og spise. Dejligt at vi kunne låne deres klubhus, det er pænt og passende med plads til de21 NNS’r, der deltog. Der blev sunget en sang, dog på en anden melodi end planlagt, men den passede perfekt, tak for det, Ruth!  Ellers gik aftenen med god snak og en hyggelig stemning. Bent Ove fik en stor tak og ”klap” for hans gode indsats som formand, bagefter var det hele bestyrelsen og til sidst alle medlemmerne, der fik et stort bifald! Bestyrelsen værdsætter meget den gode tilslutning til alle vores ture!  Ved 23 tiden var borde og stole sat på plads og pænt ryddet op og fejet, vi siger mange tak for hjælpen.

 

Da der ikke var noget planlagt til søndag, sejlede de fleste hjemad i løbet af søndag formiddag.

 

Se billeder fra turen: http://iloapp.nyboelnor.dk/gallery/fotto?Album&album=18

 

 

Tur til Bockholmwik d.16.-17. juni 2012

 

 

 

Turen gik i år til Bockholmwik - et dejligt sted, hvis man er til naturen og hvis man havde spurgt vejrguderne

 

om de ville sende solen med os, når vi holder vores sommertur. Men det var desværre ikke blevet hørt, for igen i år regnede det og blæste en del.

 

Der deltog 8 både og 15 personer, så det synes jeg er fint. Nogle kom om fredagen og resten kom om lørdagen. Kl. 14 bød jeg velkommen til vores tur, med håb om, at vi kunne få nogle fornøjelige timer sammen. Vi gik en lille tur i omegnen af Bockholmwik og klubben var bagefter vært med en forfriskning efter anstrengelserne. Vi havde lånt deres lade i tilfælde af dårligt vejr, så vi kunne sidde indendørs. KL. 18 var grillen klar og medlemmerne var også klar til at få grillet deres medbragte mad. Vera havde igen lavet en sang, den fik vi sunget et par gange. Da alle havde spist deres mad, og fået snakket en masse, så havde Willy lige et par spil med fra båden, så der blev leget lidt. Inden vi gik hver til sit, sagde jeg tak til de medlemmer, der var mødt op – og tak for den hjælp, der altid er at hente.

 

Vores næste tur er til Langballigau d. 15.-16.september 2012. Se Billeder fra turen http://fotto.nyboelnor.dk/#16.0

 

 

 

JEG VIL ØNSKE ALLE MEDLEMMER EN GOD SOMMER MED MASSER AF SOL HVOREND I ELLERS BEFINDER JER.                                                                                                                                                         Bent Ove

 

  

Pinsetur til Høruphav 2012.

 

 Der deltog 11 både, 21 personer så det var et flot fremmøde. Vejret var med os i hele pinsen, solen skinnede fra morgen til aften, hvad mere kan man ønske sig.

 

Vi startede vores pinsetur lørdag kl. 14, hvor jeg, Bent Ove, bød alle velkommen til vores pinsetræf, og jeg er glad for at så mange møder frem til vores ture. Derefter var vi en del der gik rundt om Trillen og tilbage igen, for at få en øl eller en vand alt efter eget ønske.

 

Kl. 18.00 var grillen tændt op, så vi alle kunne starte den store grill menu, alt efter eget ønske. Da den værste sult og tørst var stillet, sang vi en sang som Vera havde lavet, den faldt i rigtig god jord. Willy, Stinne og Bent Ove havde forskellige lege og konkurrencer med, deltagerne blev delt i tre hold som konkurrerede mod hinanden, der blev heppet, hujet og grinet en del, selvfølgelig var der et hold der vandt, men der var gevinst til alle. Hen på de sene timer begyndte folk at finde i seng, for at mødes igen søndag morgen kl.. 9.00 i sejlklubbens lokaler til morgenmad, hvor klubben gav rundstykker. Efter godt en times tid var folk ved at være færdige. Jeg, Bent Ove, takkede for et dejligt pinsetræf i Høruphav, med dejligt vejr og stort fremmøde, hvad mere kan en bestyrelse forlange. De fleste sejlede videre, nogle helt hjem, en enkelt blev i Høruphav.

 

Vores næste tur er til Bockholmwik d. 16.-17. juni. 2012     

 

 Bent Ove

 

 

 

 

 

Besøg ved Søholm Marine d.14.marts 2012.

 

Det var en fin aften, hvor Flemming først viste os rundt, og så bl.a. den båd der brændte, og de andre både der havde fået brand skader. Aftenen fortsatte med at Flemming fortalte om motorer og om, hvad man bør gøre, når båden kommer op af vandet og om hvad man selv kan vedligeholde i løbet af vinteren og igen, hvad man skal gøre inden båden skal i vandet. Der var en del spørgsmål om forskellige problemer som folk havde, eller om hvad man havde gjort. Man kan logge på www.soeholmmarine.dk og ude til venstre under download kan man få en oversigt, som

 

Volvo Penta og Flemming har lavet til vedligehold af sin motor. Alt i alt en rigtig god aften. 17 personer deltog.

 

Generalforsamling lørdag d.10.marts 2012 kl. 17 på Gråsten skole.

 

 

 

 

 

Den fungerende formand, Bent Ove, bød velkommen til generalforsamlingen, som foregik mens vi fik kaffe og kringle.

 

 

 

Punkt 1: Valg af dirigent.

 

Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget.

 

 

 

Punkt 2: Den fungerende formandens beretning.

 

Bent Ove fortalte om vores ture med NNS i løbet af sommeren og vores fælles arrangementer om vinteren sammen med Fiskenæs Bådelaug og Gråsten Sejlklub. Han takkede også for den gode opbakning til begge dele.

 

 

 

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

 

Kjestine delte regnskabet ud, gennemgik det og det blev godkendt.

 

 

 

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår kontingent forhøjelse pga. faldende medlemstal og forhøjede priser)

 

Dette punkt blev grundig diskuteret, flere mente, at klubben ville miste for mange medlemmer, såfremt prisen stiger. Derfor blev der stemt om forhøjelse af kontingentet – stort flertal for nej- altså uændret kontingent.

 

 

 

Punkt 5: Valg af bestyrelsen.

 

På valg var: Kjestine Eckert og Børge Sørensen – begge blev genvalgt.

 

 

 

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant.

 

Willy Lund var på valg – han blev genvalgt.

 

 

 

Punkt 7: Valg af revisor.

 

Erling Bojsen var på valg – han blev genvalgt.

 

 

 

Punkt 8. Indkomne forslag.

 

Ingen.

 

 

 

Punkt 9:eventuelt.

 

Bent Ove fortalte, at pinseturen går til Høruphav, vi har fået lov til at låne laden i tilfælde af dårligt vejr og vi må være i klublokalet til morgenkaffe. De vil så vidt muligt ”lave” røde pladser til os, så vi kan ligge samlet.

 

Forslag til ”havne sommertur”: Wackerballig, Stevningnor, Augustenborg, Bockholmwik.

 

Forslag til transittur: Schausende, ”kanalen”, Langballig.

 

Christian spurgte Bent Ove om han nu efter et år som fungerende formand, havde lyst til at være ”rigtig” formand, Bent Ove sagde ja, hvilket udløste stor jubel og et STORT klap.

 

Dermed var generalforsamlingen 2012 slut for de 23 fremmødte medlemmer.

 

 

 

Senere til vinterfesten kl. 19 kom der 1 mere, så vi var 24 i alt. Vi begyndte med at synge en velkomstsang. Maden fik vi leveret af Per Hvadgård Nielsen, den bestod af flere slags fisk, lune og andre lækre små retter, alt meget lækkert og velsmagende.

 

Vi havde lidt musik i starten af festen, men efter ønske fra flere, blev der slukket, så kan man bedre snakke sammen uden at råbe til hinanden.  Efter spisningen, sagde Bent Ove, at vi kunne rydde bordene over til den ene side, så der var mulighed for en sving om, hvilket der ikke var stor stemning for.

 

Senere sang vi alle sange i vores lille sanghæfte - og folk hyggede sig og snakkede.

 

På Gråsten skole skal alle arrangementer slutte senest kl.24, ellers går alarmen i gang. Det skulle vi selvfølgelig tage højde for, så i god tid begyndte vi at rydde af bordene, vaske op og rydde op. Omkring 23.30 var alt lukket og slukket.

 

Stor tak til alle der hjalp til med opvask og oprydning!

 

 

 

Servicering af oppustelige redningsveste ved Jørgen Farre

 

 

 

 d.22.februar 2012 kl.19.00 på Gråsten skole.

 

Der kom 23 medlemmer denne aften. Selv om vi har haft dette arrangement flere gange, er der rigtig god grund til at få disse vigtige oplysninger fortalt flere gange. Jørgen fortalte, at efter Præstø ulykken, havde der været endnu mere interesse omkring hans foredrag! Vores sikkerhed til søs kan simpelthen ikke prioriteres højt nok!

 

Han fortalte om, hvordan vi selv kan undersøge om vores veste er i orden – vi kunne samme aften købe diverse tilbehør og få det sat i straks. En udbytterig aften!

 

 

 

Pilketur/standerstrygning lørdag d.1.oktober 2011

 

 

 

Den 1.oktober blev den varmeste oktoberdag siden DMI begyndte deres målinger i 1891, rekorden blev målt i Store Jyndevad med 26,5 grader, så mere perfekt vejr kunne vi ikke få. Men om fiskene ikke kunne lide varmen og søgte til bunds - eller hvad problemet lå i, vides ikke, men trods det at 5-6 både var ude ville de ikke bide på, dog lykkedes det for Erling Bojsen at få en skrubbe på krogen. Den målte 27,5cm., så han fik 1.præmien, en oppustelig redningsvest fra Marinelageret.Willy halede standeren ned, mens vi sang. Derefter kørte vi om til Gråsten skole, hvor der var 29 personer tilmeldt til spisning af gule ærter eller wienerschnitzel. Maden smagte godt og der var rigeligt. 2. og 3. præmien + 2 ekstra gaver + 3 flasker rødvin, blev uddelt ved lodtrækning blandt de tilmeldte bådejere. Klubben fik gaver fra Marinelageret, Super-Brugsen i Gråsten og Broager Sparekasse  og klubben gav de 3 flasker rødvin.En STOR tak til alle der hjalp til med opvask og oprydning!

 

 

 

Transit turen til Galwik d.10.-11. september 2011

 

 

 

Vi var rigtig heldige med vejret, let vind, sol ind imellem og ca.20 grader, det regnede kun om natten. Lørdag kl.14.30 bød Bent Ove velkommen til de 10 fremmødte, der var friske på en tur gennem Flensborg by. Turens formål var at se Istedløven på Den Gamle Kirkegård, den er kommet tilbage efter 147 års fravær, hvilket blev markeret netop denne weekend.

 

Tilbage i havnen fik alle, også dem der havde haft brovagt m.m.,  en øl eller sodavand – kl.18 var grillen klar, vi spiste inde i klubhuset og snakken gik lystigt. Der var et musikanlæg i klubhuset, tak til Kim som havde taget Cd’er med, så der kom gang i ”dansebenene”. Ved midnatstid var alt lukket og slukket, tak til alle, der hjalp til med oprydningen.

 

Alle sejlede hjem i løbet af søndag formiddag, hvor vejret stadig var rigtig dejligt, dog med lidt mere vind.

 

Vi var 10 både og 20 personer i alt.

 

 

 

 Turen til Fahrensorth  2.-3.juli 2011

 

 

 

Trods det dårlige vejr, kom der 7 både og 14 medlemmer til klub turen til Fahrensorth.

 

Inden gåturen lørdag kl.14.30 bød Bent Ove velkommen, han fortalte at vi måtte grille vores medbragte mad på deres store grill, og vi måtte heldigvis sidde indenfor i deres båd hal, da det blæste ret meget. Vi gik en tur i omegnen, i tørvejr, og fik vores velfortjente øl eller sodavand, da vi kom tilbage til havnen. Kl.18 havde Bent Ove grillen klar – vi havde en hygge/snakke aften og tak for hjælpen til oprydningen af borde og stole!

 

Søndag formiddag sejlede de fleste hjem og andre var så heldige at de kunne sejle af sted på sommerferie.

 

Se billeder

 

 

Pinseturen til Augustenborg 11.-12.juni 2011

 

 

 

Vejret i pinsen var med os, ikke for meget vind, solskin, dog lidt overskyet ind imellem og en enkelt lille regnbyge, men den kunne ikke forhindre os i vores gåtur. Klokken 14.30 mødtes vi ved klubhuset, hvor Bent Ove bød os alle velkommen. Derefter gik de fleste af os op i Augustina skulptur park for at blive lidt klogere på kunst. Der var både små og store figurer og vores fantasi fik frit løb, der var også udstilling indenfor, det var flot. Derfra fortsatte nogle på en længere gåtur, resten gik tilbage til havnen, hvor vi alle fik en øl eller sodavand.

 

Kl. 18 var grillen klar, vi havde besluttet at spise indenfor. Senere sang vi et par sange – vi blev delt op i 3 hold, der skulle løse forskellige opgaver, alle noget hvor man skulle bruge de grå hjerne celler. Alle fik en chokolade bar for deres indsats, alle 3 hold lå meget tæt mht. point.

 

Alle hyggede sig, men omkring midnat, var alle hjemme ombord igen.

 

Kl. 9 søndag morgen gav klubben rundstykker, derefter oprydning og herefter var bestyrelsens  arrangement slut, resten af pinsen stod til fri disposition, nogle sejlede til en anden havn, andre sejlede hjem.

 

En stor tak til alle der hjalp til.

 

Der deltog 31 personer fordelt på 16 både på denne pinse tur, Bent Ove takkede for den gode tilslutning og opbakning.

 

Se billeder fru turen

 

 

 

Standerhejsning 10.april 2011

 

Vejret var perfekt til standerhejsning, en god start for vores sejlersæson - solskin og vindstille. Børge bød velkommen, og mens vi sang hejste Willy standeren til toppen. Bagefter kørte vi, nogle cyklede endda, om til Gråsten skole, hvor klubben gav morgenkaffe med rundstykker og en enkelt. 23 NNS´r deltog. STOR tak til alle der hjalp til både med borddækning, afrydning og opvask!

 

Kl. 11 kunne alle tage hjem og (måske) forsætte med klargøring af vores kære både og andre aktiviteter.

 

 

 

 

 

Generalforsamling lørdag d.5.marts 2011 kl. 17 på Gråsten skole.

 

 

 

Duddi bød velkommen – og efter kaffe og kringle, ringede hun med klokken og generalforsamlingen begyndte.

 

 

 

Punkt 1: Valg af dirigent.

 

Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget.

 

Punkt 2: Formandens beretning.

 

Duddi fortalte om vores ture med NNS i løbet af sommeren og vores fælles arrangementer om vinteren sammen med Fiskenæs Bådelaug og Gråsten Sejlklub. Hun takkede for den gode opbakning.

 

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

 

Kjestine delte regnskabet ud, gennemgik det og det blev godkendt.

 

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent ( bestyrelsen foreslår uændret kontingent )

 

Blev godkendt.

 

Punkt 5: Valg af bestyrelsen.

 

På valg var: Margrethe Ohlsen, Torben Hansen og Vera Tychsen

 

Duddi modtog ikke genvalg, hvilket hun havde forberedt alle medlemmer på i god tid, trods mange gode forslag til en ny formand, lykkedes det ikke, alle takkede nej. Klubben stod faktisk til opløsning, da Kate kom med et forslag : foreningen kunne fortsætte foreløbig uden formand – men stadig 5 personer i bestyrelsen. Det forslag var der heldigvis bred enighed om – Bent Ove Knudsen påtog sig den opgave – hvilket udløste et STORT klap!

 

Torben Hansen modtog ikke genvalg – Pia Søndergård blev foreslået – sagde ja, fik også STORT klap!

 

Vera Tychsen modtog genvalg.

 

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant.

 

Willy Lund var på valg – han blev genvalgt.

 

Punkt 7: Valg af revisor.

 

Kaj Verner Roth var på valg – han blev genvalgt.

 

Punkt 8. Indkomne forslag.

 

Ingen.

 

Punkt 9:eventuelt.

 

Duddi havde lavet en mappe med alle relevante papirer, som hun har brugt i hendes 10 år som formand. Den blev overrakt til bestyrelsen.

 

Bestyrelsen bad om forslag til pinsetur: Lyø, Augustenborg, Dyvig, Wackerballig.

 

Forslag til ”havne sommertur”: Høruphav, Verdens Ende, Stevningnor.

 

Forslag til transittur: Galwik.

 

Til sidst takkede hun Torben for hans indsats i bestyrelsen og takkede den nye bestyrelse – til sidst takkede vi alle Duddi og hun fik et STORT klap.

 

Dermed var generalforsamlingen 2011 slut for alle 25 fremmødte medlemmer.

 

 

 

Senere til vinterfesten kl. 19 kom der 2 mere, alle spiste med god appetit, de dejlige lækre retter som Uschi havde fremtryllet. En stor tak til hende!

 

Det gik faktisk meget godt uden musik, så kan man snakke sammen uden at råbe. Hvis nogen savnede den, havde man vel sagt til!

 

En enkelt sang blev der sunget  - og folk hyggede sig og snakkede.

 

Midt på aftenen fik Duddi overrakt en lille gave, som tak for hendes store indsats som formand.

 

Som noget nyt på Gråsten skole, skal alle arrangementer slutte senest kl.24, ellers går alarmen i gang. Det skulle vi selvfølgelig tage højde for, så i god tid begyndte vi at rydde af bordene, vaske op og rydde op. Omkring 23.30 var alt lukket og slukket – og jeg tror nok, alle er glade for at NNS fortsætter. Men Duddi som formand kommer vi til at savne! Vi i bestyrelsen har noget at leve op til, for en så engageret formand som hende, findes sjældent. I den nye bestyrelse vil vi gøre, hvad vi kan for at NNS kan fortsætte i den samme gode ånd.

 

Til Duddi : Mange tak for dine 10 år som formand!

 

 

 

”En tur rundt om huset” ved Bernhard Jessen d.23.februar 2011

 

Sejlturen gik gennem Kielerkanalen, Hamborg, Helgoland, op langs vestkysten, ind gennem Limfjorden, Anholt, Hallands Väderö, gennem Øresund, syd om Sjælland og hjem til Gråsten. Fra Gråsten til Thyborøn var ren mandetur – 1 uge, resten af  ferien var familietur, som tog tre uger. Bernhard råder kraftigt alle til at anskaffe en tidevandstabel, når man sejler ud gennem slusen ved Brunsbüttel, for den får man virkelig brug for. Strømmen i Elben kan være 6-7 knob! Op langs vestkysten er der ikke ret mange havne, og de bliver ret overraskede, når der kommer en sejlbåd. Vejret var perfekt på hele turen, lidt mere vind ville de dog gerne have haft, 450 sømil blev der sejlet. Desværre havde kun 25 personer fornøjelsen af at høre den gode beretning om en spændende tur.

 

 

 

Limfjorden set fra søsiden, ved Preben Heide d.9.februar 2011

 

 ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”  sunget af et mandskor – med maritime havne fotos, sådan startede aftenens spændende foredrag. Preben Heide har skrevet flere bøger,  bl.a. en med samme titel som foredraget, den beskriver alle havne gennem hele Limfjorden – og det var stort set det, foredraget drejede sig om, ledsaget af flotte billeder, krydret med sjove oplevelser – godt fortalt. Hans kone fortalte til sidst om deres dramatiske forlis, hvor de sejlede på rev som lavede hul i skibet, som de måtte forlade, og sejle i modvind 3 sømil ind til kysten i deres gummibåd i vindstyrke 11. En gribende beretning, som heldigvis endte godt.

 

35 personer deltog denne aften.

 

 

 

 

 

Besøg på Bukh Powering Safety i Kruså d.19.januar 2011

 

 Vi blev godt modtaget ved Buck ny motorfabrik i Kruså. Vi var ca. 25 personer, vi fik en grundig orientering om fabrikkens historie og om fabrikkens produktion. Herefter en rundvisning på fabrikken, hvor vi kunne se, hvordan en motor ser ud i småstykker og hvordan den så ser ud når den er samlet. Til sidst fik vi serveret burgerboller med forskelligt godt indhold og øl til.

 

 Christian Tychsen

 

 

 

 

 

Fisketur – standerstrygning d.2.10.10.                                                                 

 

 

 

Det var ret blæsende, men alligevel sejlede 4 både ud for at fange fisk. Men selv om de var vidt omkring, ville fiskene ikke rigtig bide på krogen. Der blev kun fanget 1 lille bitte fisk på 13,5 cm. Ved fælles hjælp, blev den fanget af Mathias og hans far, Martin, som fik 1.præmien, en oppustelig redningsvest.

 

Duddi fortalte om vores fælles sommer ture og mens Willy trak standeren ned, sang vi den omdelte sang og NNS fik tre gange hurra. Derefter kørte vi om på Gråsten skole, hvor vi fik gule ærter eller wienerschnitzel. De resterende præmier blev uddelt ved lodtrækning, vi havde fået præmier fra Marinelageret, Sønderborg -  Brugsen i Nybøl -  Flügger Gråsten - og gavekort fra Transitlageret, Flensborg. En stor tak til dem.

 

Alle hyggede sig og fik en god snak – ved 9 tiden var alt ryddet op og sat på plads. STOR tak til alle, der hjalp til!

 

 

 

 

 

30 års jubilæum i Nybøl Nor Søsportsklub.

 

 

 

 

 

Solen skinnede fra en skyfri himmel det meste af dagen, dog med skyer ind imellem, men det kunne ikke ødelægge humøret for de 39 glade medlemmer af klubben, hvoraf 3 var børn, som havde meldt sig til festen.

 

Klokken 15 bød formanden Duddi velkommen, derefter fik vi kaffe og hjemmebagte kager, det var næsten som det store sønderjyske kaffebord! Festudvalget stod for de næste aktiviteter, folk blev opdelt i hold til forskellige konkurrencer : gummistøvlekast, elastikpistolskydning efter øldåser, møntnedkast i spand og gættekonkurrence. Der var ingen præmier, det var kun for sjov - og folk morede og hyggede sig i et par timer indtil vi skulle spise kl.19.

 

Vi fik en dejlig menu bestående af en forret, varmrøget laks med  flødedampet spinat. Derefter 3 forskellige kødretter, 2 slags kartofler og 5 slags salater. Til sidst frugttærte med råcreme, alt smagte lækkert. Klubben havde lejet en jukeboks, så alle kunne ”trykke” lige deres favorit melodi, så der kom gang i dansen og snakken gik lystigt. Forinden havde Duddi en konkurrence først med børnene, senere med de 2 unge og Kurt. Legen var med smarties, som skulle flyttes med sugerør. Pia havde en sjov leg med 6 personer, som fik forskellig hovedbeklædning og roller som lille Ib, mor, far og tre små bjørneunger. De blev placeret på en stol, Pia læste en historie og hver gang deres navn blev nævnt, skulle de gå en omgang, folk morede sig festligt. Senere var der uddeling af sponsorgaver. I en pose var en seddel med alle bådnavne, alle fik en gave en efter en, indtil posen var tom og alle præmier var uddelt. Til sidst kom alle sedler i posen igen, der var to ekstra præmier, en grill og en pose grill kul.

 

Klokken to var festen slut, alt var sat på plads, rent og pænt overalt, folk var trætte – men glade!

 

En STOR TAK til festudvalget, til kagebagerne og til alle der hjalp til med alt muligt i forbindelse med festen. Med al jeres hjælp fik vi alle tiders fest – den er med til at styrke sammenholdet i vores klub, ved fælles hjælp går det hele lidt nemmere.

 

En STOR TAK til alle, som deltog i NNS’s 30 års jubilæum.

 

Se billede fra jubilæum: http://fotto.nyboelnor.dk/#5.0

 

 

 

Ligeledes siger Nybøl Nor Søsportsklub mange tak til følgende butikker for de flotte sponsorgaver til vores 30 års jubilæumsfest :

 

  

 

Broager Sparekasse, 

 

Rasmussen Sko,

 

 

 

Center Pub, 

 

 

Sydbank,

 

Mr.,

 

Tøjeksperten,

 

 

 

 

Danske Bank,

 

Intersport, 

 

Frisør Nana,

 

 

Frisør Teddy, 

 

Guldbageren Nybøl,

 

Marinelageret Sønderborg, 

 

 

Bygma,

 

Brugsen, Nybøl 

 

Flügger Farver,

 

 

Halifax, 

 

Brag Søsport, Sønderborg

 

Transitlager Flensborg

 

 

Super Brugsen, Gråsten,

 

Gråsten Blomster, 

 

 

 

 

Frøken Fin, 

 

Bog og ide,

 

 

 

 

 

 

Tur til Schausende 19.-20.juni 2010

 

 

 

Sikkert på grund af den dårlige vejrmelding, bryllup, fodbold og andet, blev vi ikke så mange til denne tur, kun 5 både – 9 personer. Vi gik en tur lørdag eftermiddag om til den anden side af Holnis, det blæste en del, men vi havde den rette påklædning. På en bænk, hvor der var læ, nød vi en øl/sodavand. Da vi var tilbage i havnen sad vi i teltet, hvor vi igen fik en øl/sodavand, som klubben også gav. Kl. 18 tændte vi vores grill og hyggede os inde i teltet, indtil det blev for koldt, så det blev ikke sent. Søndag formiddag var det helt fantastisk flot vejr – men hen på eftermiddagen kom en kraftig regnbyge. Vejret var ikke perfekt denne weekend, men det kunne have været værre! Os der kom, hyggede os sammen.                                                                                               Vera

 

 

 

Pinseturen til Dyvig 22.-23.maj 2010

 

 

 

Billeder fra turen http://ture2010.nyboelnor.dk/#1.8

 

 

 

Der kom 14 både med 28 personer ombord sejlende til Dyvig, hvoraf de 22 personer kl. 14.30 gik op til Jollmanns gård i Holm, hvor vi fik en meget grundig orientering om gården gennem tiderne og op til dags dato. Senere blev vi vist rundt gennem laden, stalden og stuehuset, der er investeret meget arbejde og mange penge i renoveringen – og der er lang vej endnu, men det er imponerende og flot.

 

Tilbage i havnen gav klubben en øl/sodavand og så var det tiden, hvor grillen skulle tændes. Klokken 18 var alle forsamlet omkring bordene til den medbragte mad. Vejret var skønt, varmt, vindstille og solrigt, lige som vi havde håbet og ønsket. Senere på aftenen havde vi små konkurrencer med 4 hold à 4 personer, de skulle ”fiske” nøgler, redigere aviser, besvare spørgsmål osv. Alle ydede det bedste de kunne og alle hold lå tæt. Der blev uddelt slikpræmier – også til resten af forsamlingen og de tre børn. Da det blev køligt, trak vi ind i klubhuset.

 

Søndag kl.9 gav klubben rundstykker til morgenkaffen, kort tid efter sejlede de første, de sidste sejlede over middag, vejrudsigten lød på mere vind til 2. pinsedag, men den fælles pinse tur var også slut, derfra var det folk selv der bestemte det videre forløb.

 

Tak for det gode fremmøde, det gode humør og alle der hjalp til.

 

 Vera

 

 

 

Standerhejsning d.18.april 2010

 

 

 

35 personer kom til standerstrygning, den omdelte sang blev sunget samtidig med at vores stander blev halet op i flagstangen af Willy – og NNS fik et leve. Duddi fortalte om sommerens ture, hvor de går hen og hvad bestyrelsen har planlagt. Derefter kørte alle om på Gråsten skole, hvor vi fik kaffe og rundstykker med tilbehør – og en enkelt!

 

Snakken gik lystigt og efter et par timers hygge. var alt ryddet op og vasket op. Tak til alle det hjalp til!

 

 

 

Oppustelige redningsveste v. Jørgen Farre i Gråsten Sejlklub

 

 

 

Den 10.marts havde vi Jørgen Farre til at vise os hvordan vi servicerer vores oppustelige redningsveste. Der kom 26 personer som fik vejet patroner og fik nye piller i vestene, da nogle havde fået fugt.

 

Det var sidste gang Bjørn Vestergård stod for vores vinter møder, N.N.S. takkede for det gode samarbejde vi har haft.                                                            Duddi

 

 

 

 

 

Generalforsamling i NNS lørdag d. 6. marts 2010

 

 

 

 

Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte, og kunne berette at Børge og Vera fra bestyrelsen, desværre ikke kunne deltage i dag.

 

 

 

 

Punkt 1: Valg af dirigent

 

Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, og at der ikke var nogle indkomne forslag.

 

 

 

 

Punkt 2 :Formandens beretning.

 

Formanden ”Duddi” fortalte lidt om året der var gået og de mange aktiviteter der havde været, både

 

vores egne ture og vinter arrangementerne i samarbejde med GS. Beretningen blev godkendt og fik en stor hånd.

 

 

 

 

Punkt 3: Forelæggelse af regnskab.

 

Kjestine gennemgik regnskabet, og dette blev godkendt uden kommentar.

 

 

 

 

Punkt 4: Fastlæggelse af kontingent.

 

Der var størst flertal for uændret kontingent.

 

 

 

 

Punkt 5: Valg af bestyrelse.

 

På valg er, Kjestine Eckert og Børge Sørensen.

 

Kjerstine modtog genvalg, Børge, som ikke var tilstede, havde givet udtryk for genvalg, så også han blev genvalgt. De fik en stor hånd.

 

 

 

 

Punkt 6:Valg af bestyrelsessuppleant.

 

Villy Lund var på valg. Han modtog genvalg. Stor hånd.

 

 

 

 

Punkt 7: Valg af revisor.

 

Erling Bojsen var på valg. Han modtog genvalg. Stor hånd.

 

 

 

 

Punkt 8: Indkomne forslag.

 

Der var ingen.

 

 

 

 

Punkt 9: Eventuelt.

 

Duddi bad om forslag til sommerens ture. Men et ligger fast,Pinseturen går i år til Dyvig, klubhuset er bestilt. Transitturen, vil i år blive ændret til NNS`s 30 års jubilæum, som afholdes i Gråstens sejlklubs lokaler. I denne forbindelse blev der nedsat et fest udvalg bestående af Kurt,Gustav,Pia og Bodil.

 

Ellers var stemningen mest for ture i fjorden med hensyntagen til vejrliget.

 

Hvis der er noget nyt i klubben, modtager du en mail fra Christian, hvis du har givet ham en mail adresse.

 

Der er standerhejsning den 18 april. Tilmelding til Duddi.

 

Vi håber Hr. Eckerts, har fundet nogle medhjælpere til at få udskiftet flagsnoren, ellers bliver det bøvlet med at få flaget op.

 

 

 

 

Vi er igen i år, så heldige, af at kunne nyde godt af Ussis køkken, til vinterfesten. Men en stor bøn fra Ussi, vil i ikke godt være venlige at respektere tilmeldings fristen , da det kræver en del forberedelse til sådan en aften.

 

Ps. Der er kommet 2 medlemmer mere til efter generalforsamlingen, så 27 pers. I alt.

 

 

 

 

Afslutningsvis tog Duddi ordet,og takkede for den store opbakning fra medlemmerne til vores klub, og bød indenfor i de tilstødende lokaler til god mad og en hyggelig aften blandt sejler venner.

 

 

 

 

 

 

 

 

24.februar 2010

 

Sejltrim – opnå høj fart og bedre komfort ombord v. Kim Petersen og Peter Westfal.

 

Arrangementet foregik hos Elvstrøm Sails i Aabenraa.

 

De 25 tilmeldte blev delt op i 2 hold, det ene fik gode råd og vejledning til trimning af mast og sejl, så man bl.a. kan få mere fart uden krængning, hvilket selvfølgelig er bedst med gode/nye sejl. Samtidig fik det andet hold rundvisning i hele virksomheden, med en grundig orientering om forarbejdning og fremstilling af de forskellige sejlmaterialer. De laver sejl til alle båd størrelser.

 

Bagefter blev holdene ”byttet” om. Alle fik tilbudt en øl/sodavand.

 

En meget spændende og udbytterig aften.

 

 

 

3. februar 2010 i Gråsten Sejlklub

 

Fra Ækvator til Sub-Antarktis v. Kirsten og Kim.

 

Kirsten og Kim viste meget flot billedserie og dias show med underlagt passende musik fra deres lange sejltur.

 

De fortalte meget levende og spændende om deres oplevelser. Turen fra Galapagos øerne til det sydlige Chile tog dem kun 24 døgn mod normalt 1 1/2 måned! De havde set pingviner, pels sæler, hvalrosser, hvaler, sjældne fugle og mange andre spændende dyr, nogle var lidt aggressive – andre var meget tillidsfulde - kunne sågar røre ved dem.

 

Vi var 40 personer.

 

 

 

20.januar 2010  Sejltur fra Constanta i Rumænien over Sortehavet via Tyrkiet og til Athen i Grækenland v/ Kaj Nordahl.

 

 

 

Kaj Nordahl fra Nyborg mente, at navnet Sortehavet passer godt, det er meget uforudsigeligt – det ene øjeblik er der vindstille og lige pludselig kan der rejse sig bølger på halvanden meter. Han mødte mange ”skrankepaver” i Rumænien, når de så fjernsyn var der ikke tid til at ekspedere, kun når der blev vist reklamer! I Tyrkiet oplevede han at skulle på 8 forskellige kontorer, før alle papirer var i orden. Men ellers er der mange imponerende bygninger og gamle paladser, nogle dog kun resterne af.

 

28 personer kom denne aften.

 

 

 

Fisketur/standerstrygning lørdag d.3.oktober.2009

 

 

 

Vejrmeldingen lød på hård vind til kuling- masser af regn og det afholdt næsten alles lyst til at tage på pilketur. Men Vi-2 med 4 mænd ombord sejlede ud – trods det barske vejr. Fangsten blev en lille sild på blot 17,5cm. Så selve opmålingen tog ikke lang tid, det både regnede og blæste temmelig kraftigt og da standeren blev halet ned smuttede snoren. Alt taget i betragtning blev vi enige om at tage om på Gråsten skole straks – og der fortsætte programmet med ”standerstrygningssangen” og uddeling af præmier.

 

Duddi bød velkommen, fortalte om klubbens ture i løbet af sommeren og takkede for den gode opbakning. Vi sang, klubben fik trefoldigt leve og suset fra ”æ sundgaf”. Christian fik 1.præmien for silden og de andre præmier blev uddelt med lodtrækning, som blev foretaget af Cecilie og Simone. Vi havde fået præmier fra Super Brugsen, Gråsten – Super Best, Gråsten,

 

Broager Sparekasse, Gråsten – Marinelageret, Sønderborg – Brag, Sønderborg.

 

Kl.18 kom maden fra Holbøl Landbohjem, gule ærter og wienerschnitzel med alt tilbehør. En stor tak til alle der hjalp til med oprydning og opvask, ca.21.30 var alt lukket og slukket – dagen vil blive husket som meget blæsende og regnfuld, der kom 33mm.regn!!

 

 

 

 

 

Transit turen til ”kanalen” 12.-13.september 2009

 

 

 

Det var typisk efterårsvejr på vores tur til Flensborg, solskin, overskyet, jævn vind som tiltog meget i løbet af søndag – men ingen regn overhovedet!

 

Kl. 14.30 var der fælles gåtur rundt i området, for alle der havde lyst, det havde de fleste. Vi holdt en kort pause undervejs og tilbage i havnen gav klubben en øl og sodavand. Kort tid efter blev der tændt op i grillen og alle hentede deres medbragte mad. Svend Erik havde fjernsyn med. så vi kunne se boksekamp, den blev hurtig afgjort og der var stor interesse for kampen. Alle hyggede sig og snakken gik lystigt. ”Transit” manden havde været så flink at sponsorere gavekort, hver bådejer måtte selv vælge en kuvert. Senere på aftenen blev vores sang hæfter uddelt, vi sang dem alle - det lød ”festligt”! Inden midnat var alt ryddet væk og i den fineste orden. En stor tak til alle der hjalp til med det og optænding/rengøring af  de 2 grill.

 

I løbet af søndag formiddag sejlede vi hjem igen – en god weekend rigere!

 

På turen deltog 15 både med 32 personer – tak til jer alle for den gode opbakning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommertur til Schausende 20-21 juni 2009.

 

 

 

I år gik sommerturen til Schausende. Vejret var solrigt og mange ankom allerede fredag og de resterende som kom lørdag , fik også en plads i den lille hyggelige havn.

 

Kl. 14.30 samledes vi til en gåtur, hvor Vera og Christian ledte os rundt i området. Vi gik i varieret terræn med skov, strand og by. Vi fik en ordentlig regnbyge lige efter start. Vi gik gudskelov lige ved nogle store træer, hvor vi krøb vi i læ. Men så holdt det også tørvejr og sol resten af den hyggelige tur i de smukke omgivelser, hvor snakken gik lystigt.

 

Tilbage i havnen kunne vi nyde en velfortjent forfriskning, og de der havde ”planlagt aftenen” mens vi var væk, kunne støde til.

 

Der blev dækket op i teltet og tændt op i grillen. Vejret holdt flot, og ud over hyggelig spisning i gode sejlvenners lag, blev det også til lidt leg udenfor.

 

Baglæns kast over skulderen med en gummistøvle viste sig sværere end man skulle tro.

 

Efter en dejlig aften, hjalp vi hinanden med at rydde op,og vi kunne herefter krybe til køjs.

 

Om søndagen ønskede vi hinanden god sommerferie og vendte skuden hjemad.

 

På turen deltog 32 medlemmer heraf 4 børn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standerhejsning d.19. april 2009

 

 

 

Vejret var fint, lidt køligt men solen kom og det blev en fin søndag. Der kom 16 personer til Egernsund, hvor vi hejste standeren, der er kommet ny flagsnor i, Frede havde ordnet det, så han hejste også standeren.

 

Bagefter kørte vi over i ungdomsklubbens lokaler og fik kaffe og rundstykker. Vi var 21 personer i alt - tak til dem som gav en hånd med ved oprydning og opvask.                           

 

Duddi

 

 

 

Pinseturen 30. – 31.maj

 

I år gik turen til Høruphav. Nogle sejlede dertil om fredagen, resten kom i løbet af lørdagen. Kl. 14.30 var der fælles gåtur ud til Trillen, som er et skønt område. Tilbage i havnen gav klubben en øl eller sodavand. Klokken 17.30 blev der tændt op i den store grill, omkring kl.18 var den klar til vores medbragte grill kød og andet godt. Senere på aftenen blev der udtaget 3 hold med 3 personer på hvert hold, som skulle gennemgå forskellige konkurrencer – både skriftlige og praktiske. På papir skulle de gætte forskellige distancer i sømil og pige/drenge navne med samme forbogstav. Dernæst skulle de testes i reaktions hurtighed – det kneb lidt – kartofler kom susende gennem et rør, de skulle så ramme kartoflerne i samme øjeblik, som de kom ud af røret. Det er meget svært! Til sidst en øvelse med spejl og kop på hovedet -  og en anden person med bind for øjnene skulle dirigeres på plads – bindet for øjnene var vist lidt for tyndt! Der blev uddelt præmier til alle deltagere, børnene var der også tænkt på, både med opgaver og selvfølgelig fik de også præmier. Omkring midnat var alle hjemme ombord og vi havde siddet ude hele aftenen i det dejlige vejr.

 

Søndag morgen gav klubben rundstykker i klubhuset til den medbragte kaffe og tilbehør. Nogle sejlede hjem lige efter, andre lidt senere – hen på eftermiddagen var alle sejlet fra Høruphav, nogle sejlede til en anden havn, andre sejlede helt hjem.

 

Vejret var bare super hele pinsen, masser af solskin og kun let vind.

 

Der kom 15 både, med 29 voksne og 2 børn, lørdag aften var vi 30 voksne og 3 børn.

 

 

 

 Vera

 

11. marts 2009 kl. 19 i Gråsten Sejlklub: Berit og Erik Hyldager  ( Gråsten sejlere ) fortalte om 5 år med tropesol og konstant passatvind.

 

Det var rigtig spænende at høre om deres 17000 lange sømil sejlads til Caribien og retur i ”Octopus”. Erik viste flotte billeder og kom med supplerende oplysninger. Overalt havde de kun mødt venlige, imødekommende og hjælpsomme mennesker, sejlet i al slags vejr fra storm til vindstille og oplevet særpræget natur og spændende dyreliv. Der skulle en fantastisk masse mad og vand (i alt 5 liter pr. person pr. døgn ) med på turen over Atlanten, men da var de også 5 personer, der var 3 gaster med, inklusive ”julemanden”!!!

 

Efter foredraget var der mulighed for at stille spørgsmål – det benyttede mange af de 49 fremmødte sig af.

 

http://octopus.hyldager.net/index.php?ID=26

 

 

 

 

 

Generalforsamling lørdag d. 7.marts 2009 kl. 17 på Gråsten skole.

 

Duddi bød velkommen – og efter kaffe og kringle, ringede hun med klokken og generalforsamlingen begyndte:

 

Punkt 1: Valg af dirigent.

 

Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget.

 

Punkt 2: Formandens beretning.

 

Duddi fortalte om vores ture med NNS i løbet af sommeren og vores fælles arrangementer om vinteren sammen med Fiskenæs Bådelaug og Gråsten Sejlklub. Hun takkede for den gode opbakning til det hele.

 

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

 

Kjestine delte regnskabet ud, gennemgik det og det blev godkendt.

 

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent ( bestyrelsen foreslår uændret kontingent )

 

Det var der også stemning for blandt medlemmerne – godkendt.

 

Punkt 5: Valg af bestyrelsen.

 

På valg var: Margrethe Ohlsen, Duddi – hun blev genvalgt.

 

Erling Petersen modtog ikke genvalg, men heldigvis havde Torben Hansen telefonisk til formanden tilkendegivet, at han gerne ville i bestyrelsen, såfremt det blev aktuelt – og det gjorde det. Torben Hansen blev valgt.

 

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant.

 

Willy Lund var på valg – han blev genvalgt.

 

Punkt 7: Valg af revisor.

 

Kaj Verner Roth var på valg – han blev genvalgt.

 

Punkt 8. Indkomne forslag.

 

Ingen.

 

Punkt 9:eventuelt.

 

Duddi havde kontaktet en fra bestyrelsen i Høruphav, for at undersøge, om det var muligt, at komme til Høruphav i pinsen. Det kunne godt lade sig gøre, klubhuset kunne vi ikke bestille, da det er åbent for alle. men vi måtte gerne drikke vores morgenkaffe der. Bestyrelsen arbejder videre på sagen.

 

Bestyrelsen bad om forslag til ”havnetur”: Stevningnor, Gelting Mole, Schausende, Wackerballig, Bockholmwik.

 

Forslag til transittur: Galwik, kanalen.

 

Der fremkom kritik af de gule ærter fra sidste år, der kom forslag om, spørge ved Spar købmanden i Felsted, Kværs Kro og Holbøl Landbohjem, men det er en forudsætning, at de også kan levere wienerschnitzel.

 

Klubben har købt to nye store flag, det ene var med som ”dekoration” på opslagstavlen.

 

Duddi fortalte, at NNS har 30 års jubilæum næste år d.3.september – og om medlemmerne syntes det skulle fejres i Gråsten Sejlklub lokaler igen ligesom i 2005, det var der stemning for – så hun undersøger, om det er muligt.

 

Til sidst takkede hun Erling Petersen for hans indsats i bestyrelsen og takkede alle for den gode opbakning til alle arrangementer, og de fantastiske dejlige hjælpere der altid står klar.

 

Vi håber alle på godt vejr i 2009.

 

Dermed var generalforsamlingen 2009 slut for alle 25 fremmødte medlemmer.

 

 

 

Senere til vinterfesten kl. 19 kom der 3 flere, så alle 28 personer nød alle de dejlige lækre retter som Uschi havde fremtryllet. En stor tak til hende!

 

Kaj og Christian stod for musikken, der blev sunget sange - folk hyggede og snakkede og vi håber folk havde en god aften.

 

Omkring kl. 1 blev alle retter sat frem igen –  der var da også god afsætning, selv om man ikke er sulten, kan man altid have lidt lækker natmad.

 

Et par timer senere var alt lukket og slukket, igen tak til alle, der hjalp til med oprydningen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marinelageret d. 25.2.2009

 

 

 

Marinelageret ville gerne lægge lokaler til, så i stedet for G.S. lokaler blev det i butikken i Sønderborg.

 

Der mødte 23 personer op, Sten fortalte lidt om, hvordan den var startet og at 80% bliver solgt på

 

Internettet og 20% i butikken. Tom kom først lidt senere, så de havde fået Janti Marine Aps til at

 

at komme og fortælle om de nye Gps Simrad og Garmin, gruppen blev delt op i 2 hold .Sten fortalte

 

og viste de forskellige ting, som de havde i butikken og det de ikke havde, ville de gerne skaffe hjem

 

til rimelige priser. Det der blev købt den dag fik vi 10% på.

 

Tilslut gav Marinelageret franskbrød  med ost og pålæg dertil øl eller sodavand. Tak til Sten og Tom

 

samt Janti Marine for sådan en aften. Tak til vore medlemmer, der mødte op.                   Duddi.

 

 

 

 

Gråsten Sejlklubs historie gennem 40 år d. 28.januar 2009.

 

 

 

Først fortalte Ib Funder om sejlklubbens forskellige tilholdssteder og indtil i dag, dernæst om hans  oplevelser helt fra hans barndom som aktiv konkurrence sejler.

 

Derefter fortalte Anker Hansen om sejlklubbens tid gennem 40 år – hvordan klubhuset blev bygget, om problemerne undervejs i forløbet, til det færdige resultat, udelukkende bygget med frivilliges indsats.

 

Efter kaffepausen hørte vi om hans spændende kapsejlads på 120 sømil med skibet ”Heatwave”.

 

28 personer fik glæde af at høre disse to meget gode fortællere.

 

Vera

 

Videoaften + billeder d.16. jan. 2009

 

Til vores hyggeaften i N.N.S. kom der 18 personer, der blev vist gamle videofilm som Vera og Christian havde optaget over flere år, så der var mange som havde forandret sig i årenes løb. Det var fra Okseø, Mjelsvig, Schausende og svajture osv. I de første år var der mange børn i klubben så der var liv og go i den. I pausen fik vi kaffe og boller som Stinne havde smurt uhm det smagte godt. Der blev snakket og grinet meget, ved 23tiden gik vi hjem og havde haft en dejlig aften. Tak til Vera og Christian for det store arbejde med at finde filmene og sætte dem på cd så vi kunne få del i dem. Tak til alle N.N.S.er.

 

                                                           Duddi

 

 

 

Den 7.januar 2009 i Gråsten Sejlklub.

 

Mange kom i god tid for at høre Kate og Torben fortælle om deres 2300sømil lange sejltur fra Sønderborg til Læsø, gennem Sverige, Finland, Estland, Gotland, Øland over Bornholm hjem til Sønderborg – 79 havneanløb og masser af sluser! Torben fortalte om deres oplevelser undervejs, ledsaget af gode råd – mens Kate viste billeder – og kom med supplerende oplysninger. De har haft 4 spændende måneder, set en masse og snakket med mange undervejs. En rigtig god aften, hvor 56 folk fik inspiration til måske at gøre det samme – eller bare noget af turen!

 

Vera

 

 

 

 

 

 Pilketur og Standerstrygning d. 4 oktober 2008

 

 

 

Der var varslet kuling men det gik ikke så galt, dagen begyndte med sol og masse vind i regnbygerne der var 7 både som tog ud på fjorden for at fange fisk.Nogle kom da med fisk til opmåling

 

Nr 1    Cecillie    med en tosk på    39 cm.

 

Nr 2    Ussi        -       -   Villing      31 cm.

 

Nr 3    Palle       -       -    Villing     30½ cm.

 

Nr 4    Hans Paugan        Villing     28½ cm

 

Der var 3 voksen præmier og 1 børne præmie .I år var der 7 børn ude og fiske.

 

I år har vi fået sponsor gaver fra : Super Best Gråsten, Marinelageret Sønderborg, Broager Sparekasse Ulsnæs,

 

Super Brugsen Ulsnæs. N.N.S. havde skænket vinen og sodavand.

 

Efter vi havde uddelt gaver og taget standeren ned tog 30 voksne og 8 børn over at spise på skolen . børnene fik sponsor gaver sodavand og slikpinde af N.N.S. og et skolesæt af Broager Sparekasse. Der blev leget lystig på gangen og vi andre fik snakket en hel del kl. ca.2130 var vi færdige.

 

 

 

Bestyrelsen takker  alle for jeres gode opbakning til vores ture i år ,samt til alle som gav en hånd med ved oprydning på vores ture og i klubben                Duddi

 

 

 

 

 

Transit turen til Galwik 13. – 14.september 2008

 

 

 

Trods kulingvarsel om fredagen, kunne det ikke forskrække en flok hærdede NNS´r fra at sejle til Galwik. I løbet af lørdag formiddag kom de sidste, da havde vinden lagt sig noget, men det var overskyet og køligt. Pladsproblemerne i havnen løste sig efterhånden som ”Galwikkerne” sejlede af sted på weekend tur.

 

Bestyrelsen købte ind i Sky, efter vi havde overblik over hvor mange der var ankommet - 40 personer fordelt på 20

 

 både, stort og flot fremmøde!! Menuen kom til at bestå af koteletter, pølser, kartoffelsalat, flutes og salat bar. Snakken gik lystigt, bl.a. om sommer ferie oplevelser både herhjemme og i udlandet. En enkelt sang blev der også tid til, men kl.12 var der lukket og slukket og ryddet pænt op.

 

Søndag kl.10 blev der fejet og vasket gulv i klubhuset, så det blev pænt afleveret – inden vi kl.10.30 gik en tur i fint

 

vejr til Wassersleben, hvor vi holdt en lille pause inden hjemturen. Som belønning for gåturen gav klubben en øl/sodavand, hvorefter alle sejlede hjem umiddelbart efter.

 

 En stor tak til alle, der hjalp til både lørdag og søndag!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havnetur til Sønderborg d. 14. - 15. juni

 

 

 

Vejret var ikke det bedste, regnbyger og en masse blæst, men 9 både med 16 medlemmer kom derud, nogle kom fredag og resten lørdag. Vi blev enige om at grille vores kød og tage det med op i klubhuset, det blev lokaler i S.S.M., da S.Y.C. skulle bruge deres, vi hyggede os og nød den fine udsigt over fjorden og havnen. Der kom også besøg af vores medlemmer, de havde været med Als rundt.

 

Søndag d.15 tog vi Jenny og Kai Verner så at sige på sengen, kl. 9 sang vi dem op, de havde Rubinbryllup 40 år bryllupsdag - lågen blev åbnet og et hurra fik de også.

 

kl. 10.30 gik 12 personer hen for at se Sønderborg slot, det var gratis entre på grund af slottet havde 100 års jubilæum

 

Vi så rolle spil på slotspladsen, derefter hørte vi i kirken om Hertuger og andet godtfolk, så mange gamle ting og sager, når hovedet ikke kunne rumme mere, gik man bare hjem.

 

Opus gav øl og sodavand det siger vi tak for, samt et stort tillykke med dagen.                              Duddi

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinseturen til Dyvig d.10.-11.maj 2008

 

 

 

Vi var 16 både, 34 voksne og 6 børn. Karen og Svend Åge kom kørende, da de pt. ingen båd har.

 

Vejret var pragtfuldt i pinsen, solen skinnede fra en skyfri himmel og temperaturen var rigtig god. Det var faktisk nødvendigt at søge skygge ind imellem. Lørdag aften grillede vi vores medbragte mad og sad udenfor indtil det blev køligt, så trak vi ind i klubhuset. Der blev også leget lidt, 3 hold med 5 personer på hver, skulle gennemgå 3 konkurrencer. Alle fik en lille pose bom som præmie, vinderholdet 1 marcipanbrød oveni, alle der ikke deltog, fik en slikkepind i trøst præmie. Børnene fik også nogle opgaver, de fik også bom bagefter.

 

Søndag morgen kl.9 gav klubben rundstykker, hvor vi alle samledes i klubhuset til fælles morgenkaffe. Klokken 10.30 gik vi til Mjelsvig og tilbage igen, nogle måtte blive ”hjemme” pga. forskellige skavanker, men de holdt hinanden med selskab. Klubben gav en øl/sodavand efter gåturen og kort tid efter sejlede folk derfra, med forskellige mål for øje.

 

Det er mange år siden, vi har haft så godt pinsevejr, og det er nok også bl.a. det, der ligger til grund for det store, dejlige fremmøde på vores pinsetur. Tak for det!       

 

 

 

 

 

Standerhejsning søndag d.13.april 2008.

 

Der kom 35 til standerhejsning, solen skinnede, stille vejr – så det var dejligt. Duddi bød velkommen, fortalte lidt om de planlagte ture, hvoraf den første er pinse turen til Dyvig. Mens vi sang, hejste Willy standeren og klubben fik et trefoldigt leve. Bagefter kørte vi alle om på Gråsten skole, hvor klubben gav kaffe, rundstykker og en ”enkelt”. Der blev hygge – snakket mens kaffen blev drukket, bagefter kom opvasken og oprydningen – mange tak til jer, der hjalp til! Det er så dejligt, der er så mange frivillige hjælpere.

 

 

 

Der var 17 personer mødt op til at få deres redningsveste tjekket, flere af dem som havde været med d. 8. marts i  Esbjerg ved Falck Nutec, Jørgen Farre kom og viste hvordan man selv kunne tjekke vore redningsveste, han havde tabletter og patroner med hvis der var nogle som ikke var iorden.

 

Fra vores klub var der mange medlemmer  tak       Duddi

 

 

 

 

 

Generalforsamling i NNS lørdag d.8.marts 2008 kl. 17.00

 

Formanden bød velkommen til de 23 NNS´r , som var kommet til generalforsamling.

 

Vi begyndte med kaffe og kringle, derefter gik vi over til den ”alvorlige” del.

 

2 bestyrelsesmedlemmer var forhindret, det var Kjestine og Børge.

 

Punkt 1:Valg af dirigent.

 

Erling Bojsen blev foreslået, takkede for valget, tog imod, konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, spurgte om indkomne forslag - der var ingen.

 

Punkt 2: Formandens beretning.

 

Formanden fortalte lidt om alle turene i 2007 og vinter arrangementerne sammen med GS og FS, beretningen blev godkendt  og fik en ”hånd”.

 

Punkt 3: Forelæggelse af regnskab.

 

Da Kjestine ikke var tilstede, blev det Duddi der gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

 

Punkt 4 : Fastsættelse af kontingent

 

Alle medlemmer stemte for uændret kontingent.

 

Punkt 5: Valg af bestyrelsen.

 

På valg var : Kjestine Eckert og Børge Sørensen

 

De var ikke til stede, men begge havde tilkendegivet at de modtog genvalg, hvilket de så blev.

 

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant.

 

Willy Lund var på valg - han blev genvalgt.

 

Punkt 7 : Valg af revisor.

 

Erling Bojsen var på valg - han blev genvalgt.

 

Punkt 8 : Indkommende forslag.

 

Ingen.

 

Punkt 9: Eventuelt.

 

Duddi har reserveret klubhuset i Dyvig i pinsen, så det er på plads.

 

Bestyrelsen bad om forslag til sommer turen: Wackerballig, Sønderborg, Verdens Ende, Schausende, Glycksborg.

 

Forslag til transit tur: Langballigau, Kappeln, Galwik.

 

Duddi gjorde opmærksom på, at Jørgen Farre fra flyvestationen Skrydstrup kommer til Gråsten Sejlklub onsdag d.12.marts, det er ikke med i ”Varpepælen”, da arrangementet er blevet planlagt efter ”deadline”. Men alle medlemmer som kan modtage mail, har fået besked.

 

Duddi modtog tilmelding til standerhejsning, som foregår d.13.april.

 

Duddi takkede herefter for den store opbakning fra medlemmerne, vi håber at det må forsætte i 2008. Både Duddi og bestyrelsen fik en stor tak, efterfulgt af en klapsalve.

 

Herefter var generalforsamlingen slut.

 

 

                                                                                                      

 

 

 

Vinterfesten kl. 19.00.

 

27 personer havde tilmeldt sig til spisning. Maden var super, vi har en helt fantastisk, fantasifuld kok i Uschi, en stor tak til hende. Festen begyndte med en velkomstsang, derefter gik vi ombord i de lækre retter. Musikken stod Kaj og Christian for – og der blev både danset og snakket.  Kl.1 blev resterne sat på bordet til ”ta´selv”. En STOR tak til alle der hjalp med at vaske- og rydde op! Ved 2tiden var festen forbi . En stor tak til alle som kom, så vi havde en hyggelig aften. 

 

 

 

Tur til Falck Nutec i Esbjerg – søredning, lørdag d.8.marts kl.9.30-12.

 

Trygfonden støttede dette eksklusive arrangement med 29500kr. – En stor tak til dem, derfor kunne det gennemføres for egenbetaling af 100kr.pr.person.

 

Der var kun mulighed for 24 deltagere, som forventningsfulde kørte til Esbjerg. De fik oplevelser for alle pengene!! Efter morgenkaffen var der gennemgang af evakuerings øvelsen, inden de selv skulle i gang: Hoppe ud fra 3m. vippen - svømme hen til redningsflåden og op i den - dette foregik i mørke og kraftigt blæsevejr, samtidig blev de over sprøjtet med vand fra en brandslange. Endelig oppe i flåden – så fik de besked på at der lå endnu en person i vandet, som de skulle redde op i flåden.                                                         

 

 

 

Den 27.februar 2008 i Gråsten Sejlklub.

 

M/Gl. Cecilie og hendes søstre fra Egernsund – skibe fra skibsværftet i Kiel v. Claus Ellehauge og Herluf Sørensen.

 

Claus fortalte om skibe, som blev bygget i Kiel – det største var ”Magdalena Vinnen” , bedre kendt som ”Sedov”, som blev bygget i 1921, de mindste var 12 søsterskibe som ”Cecilie”, hvoraf 10 af disse blev solgt til ejere i Egernsund og Gråsten!

 

Herlufs bedstefar købte Cecilie og han fortalte om sine oplevelser, da han som dreng sejlede med rundt i Danmark, når han havde sommerferie. Han kunne helt præcis huske, hvordan hver eneste centimeter på skibet var indrettet.

 

Der kom ca. 35 personer, for at høre denne interessante historiske beretning.

 

 

 

 

 

6.februar:Turen rundt om Kap Horn v/ Anker Hansen.

 

Der kom ca. 40 personer til arrangementet. Det havde altid været Ankers drøm, at sejle rundt om ”Hornet”, så da han fik tilbudet, var han ikke i tvivl. Han fløj ned til Sydamerika og sejlede med Kirsten og Kim ned til - og rundt om Kap Horn. Vejret er meget ekstremt i området, vindhastigheden lå mellem 10-15m./sek., hvilket er noget under normalen, da de rundede Kap Horn.

 

Der havde også været tid til at studere dyrelivet og den flotte natur, imellem sejladserne. Han var med i ca. 3 uger.

 

 

 

9.januar: Gøta-kanalen og den svenske skærgård v. Margrethe Ohlsen.

 

Der kom mange til arrangementet om Gøta kanalen, 57 personer. Duddi fortalte først om deres tur op til Gøta kanalen i Sverige, bagefter viste hun billeder og video, og efter kaffe pausen så vi videoen som Willy Lund havde optaget. De to par brugte 7 uger til ferien, men så var der også tid til at nyde turen og se noget undervejs. Vejret var dårligt i starten, men det blev bedre efterhånden, de sejlede mest for motor. De måtte gennem mange sluser, men det er jo i sig selv en oplevelse.

 

 

 

Fisketur og  standerstrygning d. 6.oktober 2007

 

Der var tæt tåge fra morgenstunden, men i løbet af formiddagen klarede det op og solen kom igennem. Ikke en vind rørte sig, så det var perfekt til formålet. Mange var sejlet ud for at prøve lykken, men det var faktisk kun ”SIDA”, som rigtig havde heldet med sig. De fangede ca.15 fisk, hvoraf den ene var en stor torsk på 58,5cm. De fleste andre både, med undtagelse af Hans og Jan, fangede kun enten undermålere eller ingenting. Resultatet blev :

 

 

 

1.præmien fik Cecilie, som fangede en torsk på 58,5cm.

 

2.præmien fik Paul (Polle) han fangede en knurhane på 31,5cm.

 

Både Simone og Hans Petersen fangede en hvilling på 28,5cm. så de fik begge to en 3. præmie.

 

Vi fik sponsorgaver fra Broager Sparekasse, Gråsten Brugs og Brag, Sønderborg. En stor tak til dem!!! NNS gav 3 flasker hvidvin.

 

Duddi havde forinden budt velkommen til os alle, takkede for det gode fremmøde – både på dagen, såvel også på alle sommer-fælles ture. Derefter trak Willy standeren ned mens vi sang. Kl.18.00 blev der anrettet ta-selv bord med gule ærter og wienerschnitzel, begge dele med alt, hvad dertil hører.

 

Ved 21 tiden var alt ryddet væk, inkl. opvasken – igen skal lyde en stor tak til alle, der hjalp til!!!

 

Vi var 36 personer til spisningen.

 

 

 

 

 

Transitturen til Langballigau 15. – 16. september 07

 

For at sige det mildt, var det en meget blæsende weekend, men på trods af det kom der 18 både med 38 NNS´r ombord i alt. Superflot opbakning! Nogle kom fredag, resten i løbet af lørdag formiddag. Solen skinnede, nogle gik en tur i det naturskønne område – andre hyggede sig rundt omkring på bådene. Klokken 18 var grillen klar, så det medbragte kød kunne blive stegt, vi spiste inde i klubhuset. Der var 5 børn med, de fik hver en slikpose, som belønning for deres kroketspil, som Willy havde med.  Senere på aftenen sang vi vores ”genbrugs” transitsang – og omkring midnat var festen slut. Søndag kl. 10 blev der ryddet op i klubhuset, tak til alle der hjalp til. Derefter stod der gåtur på programmet, nogle sejlede hjem inden – andre blev og holdt ”brovagt. Vejret var solrigt og lunt, men stadig ret blæsende. Tilbage ved klubhuset fik alle tilbudt en øl/sodavand, kort tid efter gik turen hjemad, det gik hurtigt med god halvvind.

 

 

 

 

 

Havnetur til Bockholmwig   d. 16 - 17 juni

 

Dagen begyndte med masser af regn,ved tre tiden klaret det op da var de fleste både  kommet,

 

det blev til 11 både . Vi spiste i jolleskuret og grillede uden for , det blev tørvejr hele aftenen,

 

vi var 23 personer  og 5 hunde  vi hyggede ,snakkede, og sang fra vores hefte.

 

Søndag hjalp vi alle og rydde op derefter var der gå tur op i skoven og langs campingpladsen hjem

 

N.N.S. gav øl og sodavand , vi var kun lige under tag så kom regnen igen , nogle havde dyner ude de blev

 

lidt våde . Mange tak til alle som trodsede vejret ,vi fik nogle hyggelige timer sammen  og tak til dem som hjalp. 

 

 

 

   Duddi                                                                       

 

 

 

                                                                                                        

 

Pinseturen til Augustenborg 26.-27.maj 2007

 

 

 

Trods udsigten til en regnfuld pinse, var vi 15 både med 30 personer i alt. Lørdag morgen vågnede vi op til regnvejr, det fortsatte det meste af dagen, men da vi skulle op at grille, var det tørvejr. Men det var køligt, så spisningen foregik inde i deres fine klubhus. Vi sang alle sange fra vores sanghæfte, med en ”skål” mellem hvert vers, så det blev til mange. Senere blev der leget, en enkelt foregik udenfor, næste gang bliver det med chokoladekiks, de støver ikke så meget! Der var slik/chokolade til vinderne og børnene fik en slikpose hver. Næste gang skal vi nok sørge for trøstpræmier til taberne! Der var musikanlæg i huset, nogle havde CD`r med, så der kom gang i dansebenene, festen sluttede ca. halv to. Søndag morgen, atter regnvejr, gav klubben rundstykker, kl. 10.30 gik vi tur langs fjorden, men da var regnen ophørt. Et par stykker deltog ikke, de havde vist”brandvagt” Ved badeanstalten gik vi ind gennem skoven, ved hjemkomsten gav klubben en øl/sodavand, hvorefter nogle sejlede til Sønderborg, andre helt hjem og resten blev i Augustenborg.

 

Det var en dejlig pinsetur – og trods vejret var det skønt med den gode tilslutning!! 

 

 

Standerhejsning søndag d.22.april

 

 Vi var 27 personer til standerhejsning. Vejret var køligt, næsten vindstille og solen skinnede alt imens folk samledes ved vores stander. De fleste sejlere har nok fået deres både i vandet nu, idet påskevejret var ret så pænt.  Duddi fortalte om, hvor vores ture går hen i år, bagefter sang vi den omdelte sang, mens Erling hejste vores stander.

 

Derefter kørte vi alle om på Gråsten skole, hvor klubben gav kaffe og rundstykker med en ”Enkelt” dertil. En stor tak til alle der hjalp til bagefter med opvask og oprydning. Kl. 11.30 var alle gået hjem efter et par hyggelige timer i sejlervenners selskab.