Startside

 

Velkommen til Nybøl Nor Søsportsklub.

 

Klubben blev stiftet på Egernsund Færgegård d. 3.9.1980,

på initiativ af nogle ivrige sejlere fra "Æ Rørbej"

 

Formål og hjemsted: Klubbens navn er Nybøl Nor Søsportsklub, forkortet NNS, dens hjemsted er Gråsten. Klubbens formål er at samle alle, der interesserer sig for søsport og aktiviteter forbundet hermed. Dette formål søges opnået ved afholdelse af fællesture og lignende arrangementer, samt i øvrigt varetage opgaver af fælles interesse for medlemmerne.

 

 

 

Bestyrelsen:

Formand: Gitte Hansen, Kværs tlf. 60 46 84 44

Kasserer: Arne Nielsen, Grøngrøft, tlf 29 2 71 876

Sekretær: Vera Tychsen, Nybøl tlf. 30 24 78 74

Pia Søndergaard, Gråsten tlf.24 84 61 34

Børge Sørensen, Adsbøl tlf. 74 65 04 48

 

E-mail: nns@nyboelnor.dk

 

 

 

Nyt fra NNS.

 

Broåbningerne på Kong Christian X’s Bro vil fra den 15. juni ske på minuttal 38 som primær åbningstid samt med en mulighed for at åbne på minuttal 01 ved behov.

 

Samtidig er broens maksimale åbningstid ændret, så broen kan være åben i op til 16 minutter.

 

Det er med til at sikre, at flere skibe kan passere, skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

 

Åbningstiden i Egernsund flyttes

Desuden flyttes åbningstiderne midlertidigt på Egernsundbroen.

 

Tiderne flyttes fra fast minuttal 30 til fast minuttal 15.

 

Varigheden af ændringen er ikke lagt fast

 

Referat generalforsamling 2018

 

Følg NNS på Facebook Søg på facebook efter "NNS Nybølnor Søsportsklub", her kan du søge om optagelse i gruppen.

 

Denne gruppe er blevet oprettet så man her igennem kan sende en hilsen til sine sejler venner og give hinanden et tips om gode havne, tilbud på ting til båden eller blot en hilsen fra turen man er på 😃

Her kunne man eventuelt også aftale sted og tidspunkt for en fælles tur eller en invitation til en fælles grillaften eller ......................❓